Pháp sư

[Tập 78]: Soi Tâm Mình Có Nhớ A Di Đà Phật & Muốn Về Tây Phương Cực Lạc || Thầy Thích Chân Hiếu.


 

Nam Mô A Di Đà Phật!
- Niệm Phật Đường Online: https://hoiquanadida.com
- Fanpage Facebook: https://facebook.com/hoiquanadida
- Youtube: https://youtube.com/c/HộiQuánADiĐà
- Twitter: https://twitter.com/hoiquanadida100
-Instagram: https://instagram.com/hoiquanadida/

Nam Mô A Di Đà Phật!
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không.https://www.hoiquanadida.com/:" Niệm Phật - Thành Phật"
#thichchanhieu #hoiquanadida #niemphat #nammoadidaphat