Pháp sư

[Tập 270]: Niệm Phật - Tâm Suy Nghĩ Về Phật, Về Tây Phương Thì Tâm Đó Là Phật ||Thầy Thích Chân Hiếu


 

Nam Mô A DI Đà Phật!
- Niệm Phật Đường Online: https://hoiquanadida.com
- Fanpage Facebook: https://facebook.com/hoiquanadida
- Youtube: https://youtube.com/c/HộiQuánADiĐà
- Twitter: https://twitter.com/hoiquanadida100
-Instagram: https://instagram.com/hoiquanadida/

Nam Mô A Di Đà Phật!
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không.https://www.hoiquanadida.com/:" Niệm Phật - Thành Phật"
#thichchanhieu #hoiquanadida #niemphat #nammoadidaphat