Pháp sư

[Tập 109]: Tâm Niệm - Tâm Nghe || Thầy Thích Chân Hiếu.