Pháp âm

[KHAI THỊ]: Vọng Ngữ Không Thoát Khỏi Tam Giới - Không Thể Vãng Sanh Tịnh Độ.


Người nước ngoài khi làm ăn coi trọng “tín” là vì lợi, còn nhà Phật nói “tín” là vì đạo.

Nếu như bạn thường xuyên nói láo (vọng ngữ), thì lời nói của bạn không đáng tin. Chúng ta tiếp xúc với người, người khác có dùng vọng ngữ đối xử với chúng ta hay không thì quan hệ gì !

Chúng ta bị lừa một lần, bị lừa vài lần liền học được bài học, thì sẽ không bị lừa thêm lần thứ ba nữa. Điều quan trọng nhất là bản thân chúng ta có nói vọng ngữ hay không, chúng ta có lừa gạt người khác hay không !?

Trong xã hội hiện nay, vọng ngữ đã trở thành một thói quen, tại sao vậy ? Chỉ có dùng vọng ngữ mới có thể bảo vệ mình.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn không thể không nói vọng ngữ, nhưng bạn có nghĩ đến quyền lợi của mình rốt cuộc được bao nhiêu hay không ?

Vô cùng có hạn, mà sự tổn thất của bạn thật là quá lớn !

Cho dù bạn nói vọng ngữ để có thể có được cả trái đất này, bạn vẫn không thể tránh khỏi sinh tử luân hồi. Vì bạn vọng ngữ, nên chắc chắn không thể thoát ra khỏi tam giới, chắc chắn không thể vãng sanh Tịnh Độ.

Điều này nếu như bạn đem so sánh, thì tổn thất của bạn là bao lớn ? Chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật, cho nên luôn luôn tùy thuận tập khí phiền não của mình.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng Tịnh Không