Pháp âm

[Khai Thị]: Vì Sao Có Người Bị Ung Thư, Niệm Phật Liền Hết Bệnh?


Thân thể này hiện nay tại sao nhiều bệnh vậy? Tại sao khổ như vậy? Cái khổ nạn và bệnh tật từ đâu mà ra vậy? Từ tham sân si mà ra. Phật nói tham sân si là tam độc phiền não. Thế gian cái gì độc nhất? Thuốc độc thế nào cũng không bằng tham sân si. Gặp phải tham sân si những thuốc độc đó đều không độc bằng, đều không có tác dụng, tham sân si độc nhất gọi là tam độc phiền não. Buông xả, tham sân si không còn nữa, thân thể của bạn đương nhiên khỏe mạnh. Tại sao vậy? Ở trong thân thể không có độc.

Cho nên gần đây chúng ta có nghe nói người bị ung thư, niệm Phật, niệm được 3 tháng, niệm được nửa năm bệnh biến mất, đi kiểm tra lại thật sự không còn, kì diệu, không gì là kì diệu, việc này một chút cũng không hiếm lạ.

Họ niệm đến tâm thanh tịnh, họ không còn tham sân si, ở trong họ, độc không còn nữa, chuyển hóa hết rồi. Người thế gian không biết đạo lý này, cho rằng đây là kì diệu. Người học Phật chúng ta điểm này không hiếm lạ, là hiện tượng bình thường, đương nhiên là kết quả như vậy.

Bởi vì cái tế bào ung thư đó từ đâu mà ra? Từ tham sân si mà ra, chỉ có người học Phật, họ tin. Thầy thuốc vừa nói, anh đã bị ung thư giai đoạn 3 rồi, tuổi thọ của anh chỉ còn 3 tháng. Họ liền nghĩ, ta cũng chẳng còn gì đáng bận tâm, thôi thì buông xả nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ (Cực Lạc). Niệm được 3 tháng thì liền khỏi, hết bệnh rồi, đạo lý là ở chỗ này.

Cho nên bạn thật sự niệm Phật, thành tích niệm Phật của bạn không cần nói với người khác, công phu thành tựu của bạn, không cần nói với người khác, người khác vừa nhìn thấy bạn liền biết ngay. Tại sao vậy? Tướng mạo thay đổi rồi. Đoan chánh trang nghiêm, tướng mạo biến ra đẹp, thân thể khỏe rồi, vậy là những bệnh tật lớn nhỏ cũng không cần thầy thuốc khám, không cần uống thuốc, tự nhiên khỏi, đây chính là công phu tu hành của bạn biểu hiện ra.

Người niệm Phật ngay cả chút thành tích này cũng không thể có được, thì học Phật cái gì chứ? Cho nên điểm rõ rệt nhất của họ chính là cái mà người thế gian cầu, là khỏe mạnh an lạc. Lạc chính là cái chúng tôi nói pháp hỷ sung mãn, bạn thấy họ tinh thần rất vui vẻ, tâm địa thanh tịnh.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Pháp Sư Tịnh Không)
---------------------
THỜI KHÓA CỐ ĐỊNH VÀ TÁN KHÓA DÀNH CHO NGƯỜI SƠ PHÁT TÂM NIỆM PHẬT.

"Hành giả, niệm Phật nhân sơ phát tâm thời, quý hữu định khóa”. Thông thường chúng sanh trong lục đạo, thực tế mà nói căn tánh đều là trung hạ căn, không phải hàng thượng căn lợi trí. Trung hạ căn quan trọng nhất là thật thà, thật thà nghĩa là định đoạt thời khóa. Mỗi ngày định 1000 niệm hoặc một vạn niệm (10.000 niệm) hay mười vạn niệm (100.000 niệm). Tốt nhất là “tùng thiểu chí đa, do tán nhập định”, đây là dạy phương pháp cho chúng ta. Mới bắt đầu không nên định quá nhiều. Mỗi ngày thời tụng niệm buổi sáng là một bộ Kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà ngắn dễ đọc, mấy phút là đọc xong, niệm 1000 danh Phật hiệu (A Di Đà Phật). Thời tụng niệm buổi tối cũng như vậy, sáng tối như nhau, đơn giản dễ hành trì. Quý ở chỗ kiên trì không gián đoạn, ngày ngày không được gián đoạn. Niệm như vậy khoảng hai ba năm khi công phu đắc lực rồi tăng thêm. Một ngày niệm hai ngàn hoặc ba ngàn, tăng lên dần như vậy là đúng, tuyệt đối không nên trèo cao té nặng.

Ngoài thời khóa cố định ra còn có tán khóa. Tán khóa nghĩa là nhớ đến là niệm, bất luận ở đâu, bất luận ở nơi nào, chỉ cần không nhiễu loạn người khác, chỗ đông người tự mình yên tĩnh mặc niệm, niệm Phật trong tâm không cần phát ra âm thanh sẽ không phiền nhiễu đến người khác.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Pháp Sư Tịnh Không)
---------------------
Học Phật Vấn Đáp (Tập 5, Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không: