Pháp âm

[KHAI THỊ]: Trải Qua Bao Đời, Toàn Thể Gia Đình Họ Đều Ăn Chay Niệm Phật. Đây Là Những Người Lành Thiện, Mẫu Mực. Nên Mới Tránh Được Những Thiên Tai Hoạn Nạn.


Khi ta (hòa thượng Hư Vân) đang giảng Kinh tại Long Hoa thì bốn huyện trong phủ Đại Lý bị nạn động đất rất kinh hồn. Nhà cửa, phòng xá, thành quách đều bị sập. Duy trừ bảo tháp của chùa là không bị hư hại chi hết.

Lúc chấn động, đất nứt ra, lửa cháy lan tràn, người người tranh nhau chạy thoát mạng. Nhưng hầu như mỗi tấc đất đều rạn nứt, nên đa số bị té lọt xuống. Đang trèo lên thì đất khép lại, cắt đứt thân mình. Chỉ thấy đầu, thân người nằm la liệt trên đất. Cảnh tượng này giống y như “địa ngục lửa sôi” trong Kinh Phật, rất thê thảm! Không ai dám nhìn. Duy chỉ có một điều lạ là trong thành phố có khoảng 1000 căn nhà, hầu hết đều bị nạn động đất phá tan, chỉ còn sót lại hai căn của hai gia đình: Triệu Vạn Xương và Dương Thâm Nhiên. Lửa cháy đến tiệm của họ thì dừng lại, cửa tiệm không hề bị hư hoại vì nạn động đất. Hai gia đình đó có trên 20 người, đều được bình an vô sự. Vài người trong vùng biết rõ hai gia đình này đã nói rằng: “Trải qua bao đời, toàn thể gia đình họ đều ăn chay niệm Phật. Đấy là những người lành thiện, mẫu mực nên mới tránh được những thiên tai hoạn nạn như thế.”

Ta rất vui mừng và nhân chuyện này có lời khuyên chư Phật tử nên noi theo gương họ, bớt sát sanh, làm lành lánh dữ, một lòng qui kính chư Phật thì sẽ tránh được những thiên tai hoạn nạn như thế.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Đường Mây trên đất Hoa – Hòa thượng Hư Vân