Pháp âm

[KHAI THỊ]: Phương Pháp Trị Bệnh Bằng Ý Niệm


 

Nước Mỹ, Tiến sĩ Tu-lan dùng ý nghĩ trị bệnh, đến cái phòng thu hình này của chúng tôi để tham quan, nói với chúng tôi, chúng ta khởi tâm động niệm bàn ghế đều biết, không những nước biết, mà bàn ghế cũng biết, tường vách biết, trần nhà biết, sàn nhà biết, không có gì không biết. Bạn có thể che giấu được ai? Chỉ là che giấu được mình, lừa gạt chính mình. Thiên địa vạn vật là hữu cơ, là sống động, không phải chết, sơn hà đại địa thảy đều biết. Tu-lan không phải tín đồ Phật giáo, ông học theo Đàn Hương Sơn người bản địa mà thành. Nguyên lý ở trong đó với điều trong kinh Phật nói là giống nhau, dùng cái đạo lý này để trị bệnh, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ông trị khỏi cho mấy ngàn người. 

Điều hiếm có nhất, là ông không cần gặp mặt người bệnh, cách xa mấy ngàn dặm cũng có thể trị khỏi cho người bệnh được, có cái năng lực này, hoàn toàn dùng niệm lực. Niệm lực thực hiện ở trong 4 câu kệ, 4 câu kệ này chính là phương pháp của ông, chính là bí quyết của ông. Lúc trị bệnh quán tưởng bệnh nhân với mình là một thể. Cho nên ông chỉ cần thông tin đơn giản của bệnh nhân; tên họ của bệnh nhân, ngày tháng năm sinh, địa điểm cư trú hiện nay, cuối cùng là hồ sơ bệnh lý, đem bệnh nhân quán tưởng với mình là một thể, thế là bệnh của họ chính là bệnh của mình. Tự mình dùng tâm thanh tịnh trị khỏi bệnh của mình, thì bệnh của bệnh nhân cũng khỏi rồi, không cần gặp mặt, xem thấy vô cùng thần kỳ, vô cùng hữu hiệu. 

Phương pháp trị liệu mỗi ngày 30 phút, là nửa giờ, cần liên tục làm 30 ngày bệnh sẽ khỏi ngay, không cần thuốc men, 4 câu kệ. Trong nửa giờ niệm 4 câu kệ này; câu thứ nhất là xin lỗi, tôi không có chăm sóc bạn tốt, bệnh ở chỗ nào, phải nghĩ về nó, thói quen sinh hoạt ăn uống của tôi không cẩn thận, khiến bạn bị bệnh rồi. Vì vậy xin lỗi bạn, xin tha thứ, cảm ơn bạn, tôi yêu bạn, là 4 câu nói này.

Niệm nửa giờ, niệm là dùng tâm thanh tịnh niệm, giống như chúng ta niệm Phật vậy; không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, niệm nửa giờ, mỗi ngày làm nửa giờ, sau 30 ngày thì bệnh của mình không còn nữa, bệnh của đối phương cũng khỏi rồi, dùng niệm lực của mình, dùng tâm thương yêu chân thành của mình, cảm ứng bất khả tư nghì. Người bị bệnh ở phương xa, thực tế sau 1 tháng này, thì bệnh của họ đã khỏi rồi, không cần uống thuốc, không cần chích thuốc, tự nhiên bệnh đã khỏi rồi. Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 - giảng lần thứ 4, tập 11
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Cẩn dịch: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ