Pháp âm

[KHAI THỊ]: Phương Pháp Hóa Giải Khi Thân Tâm Bất An.


Tâm phải làm sao mới an vậy? Tất cả đều không trụ, tâm liền an ngay. Nếu như bản thân bạn cảm thấy tâm bạn bất an, tâm bất an thì cuộc sống rất đau khổ. Cho nên thân tâm bất an vô cùng đau khổ. Học “Kinh Kim Cang” rồi thì cái vấn đề này có thể giải quyết rồi. Cách an như thế nào vậy? Bạn thử nghĩ những sự việc nào khiến bạn bất an, bạn liền đem việc đó buông xả, tâm bạn chẳng phải đã an rồi sao?

Bạn nhất định dứt khoát không được nói, chúng tôi phải đem cái sự việc đó giải quyết thì tâm tôi mới an. Cái sự việc này giải quyết thì sự việc kế tiếp lại xuất hiện rồi. Những sự việc này là liên hoàn, giống như xích bằng sắt vậy, cái này khóa cái kia không bao giờ dứt. Bạn cho rằng bạn giải quyết cái sự việc này rồi bạn mới an tâm, thì cái sự việc kế tiếp đó lập tức liền xuất hiện rồi, vĩnh viễn bạn không thể an tâm được.

Phật là người từng trải, Phật có kinh nghiệm dạy chúng ta, buông xả liền an ngay, không cần giải quyết. Giải quyết rất đau khổ, thôi không giải quyết nữa thì liền hết việc. Bạn thấy tâm này liền an ngay. Cái phương pháp này quả là vô cùng kỳ diệu.

Chúng ta nhất định phải biết, thế gian tất cả mọi pháp đều là giả, không có cái gì là thật cả. Bốn câu kệ cuối cùng ở trong kinh Kim Cang, đó là tổng kết luận ở trên hội Bát Nhã: “Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bèo bọt, như sương như điện chớp, phải nên quán như vậy”.

Chúng ta phải niệm nhiều một chút, suy nghĩ nhiều một chút, câu nói này là thật, không phải giả. Mộng huyễn, bèo bọt, thời gian tồn tại vô cùng ngắn ngủi, “như sương, như điện chớp”, rất ngắn ngủi. Nếu như chúng ta đem những pháp hư huyễn, ngắn ngủi này để ở trong tâm thì sai rồi. Tại sao vậy ?

Bạn để ở trong tâm đến cuối cùng vẫn là hoàn toàn vô ích. Đây là Phật tổ thường hay dạy chúng ta, đó là “cái không thể mang theo”. Thế gian, tài sản của bạn không thể mang theo; người, vật mà bạn ưa thích không thể mang theo, ngay cả người thân của bạn cũng không thể mang theo.

Chúng ta hiểu rõ rồi thì đối với việc ân oán của thế gian này cần phải xóa sạch hết cả, không nên đem để ở trong tâm nữa. Ân đức, thiện hạnh chúng ta có thể để ở trong tâm.

CUỘC ĐỜI NGẮN NGỦI, NHỮNG CHUYỆN BUỒN PHIỀN, KHÔNG NÊN ĐỂ TRONG TÂM !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không