Pháp âm

[Khai Thị]: Phóng Sanh Như Thế Nào Mới Đúng Pháp?


   

 PHÓNG SANH KHÔNG NÊN ĐẶT TRƯỚC VÀ NGHI THỨC PHÓNG SANH KHÔNG NÊN DÀI QUÁ 5 PHÚT !

1. “PHÓNG SANH KHÔNG NÊN ĐẶT TRƯỚC ! THẬT SỰ PHÓNG SANH, THÌ QUÝ VỊ BẤT NGỜ TỚI CHỢ, NGƯỜI TA KHÔNG CÓ CHUẨN BỊ, QUÝ VỊ NHANH CHÓNG MUA RỒI PHÓNG SANH, THÌ CÔNG ĐỨC RẤT LỚN.”

“Nếu thấy người giết hại chúng sanh, nên nỗ lực cứu, nếu không thể cứu, thì nên khởi tâm từ vì họ mà niệm Phật trì chú, cầu mong họ cởi mở oán kết, vĩnh viễn đoạn duyên ác.” Đó là thấy người khác đang sát sanh, thí dụ như quý vị ra chợ thấy người bán cá, bên cạnh là những con cá sắp bị giết, quý vị có mang theo tiền, liền gấp rút mua chúng để đi phóng sanh, đó là nỗ lực có thể cứu, công đức này rất lớn.

Phóng sanh không nên đặt trước với người ta là để ba ngày sau tôi mua chúng, đem ra bờ biển, tôi đi thả. Khi quý vị đến thì họ bắt để đưa cho quý vị thả, đó không phải là phóng sanh, đó là hại sanh.

Thà quý vị không phóng sanh, thì chúng còn không bị bắt; mỗi lần quý vị phóng sanh, thì họ liền đi bắt, đây gọi là hại sanh mạng rồi.

Thật sự phóng sanh, thì quý vị bất ngờ đến chợ, người ta không có chuẩn bị, quý vị thấy đều nhanh chóng mua để đi phóng sanh, như vậy thì công đức rất lớn. Giả sử không có khả năng cứu, vì quý vị không mang theo tiền, hoặc là không đủ tiền để mua, không có cơ hội, quý vị không thể cứu được chúng, thì cũng cần khởi tâm từ bi, vì chúng mà niệm Phật, vì chúng mà trì chú.

Niệm Phật thì niệm A Di Đà Phật là tốt nhất; trì chú thì trì Chú Vãng Sanh là tốt nhất, hãy cầu nguyện cho chúng. “Cầu mong họ cởi mở oán kết ”, tức là nói cho chúng hóa giải oán hận đối với người đã giết chúng, khuyên chúng cùng quý vị niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc , “vĩnh viễn đoạn duyên ác”. Như vậy quý vị đã rất tận tâm nỗ lực. Có hiệu quả hay không? Thật sự sẽ có hiệu quả, vả lại công đức của quý vị rất lớn. Cứu sanh hộ sanh, dù ngay cả quý vị khởi lên ý niệm như vậy thôi thì đều là công đức rất lớn; nếu như làm được, thật sự hành động để giúp chúng sanh, thì công đức càng lớn hơn.”

HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG khai thị.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin thường niệm Phật, lễ Phật.

2. “NGHI THỨC PHÓNG SANH KHÔNG NÊN DÀI QUÁ NĂM PHÚT !”

“Những chúng sanh này rất tội nghiệp, chúng thật sự hy vọng quý vị mau chóng thả chúng đi, cứu chúng một mạng, quý vị còn muốn thực hiện nghi thức 3, 4 tiếng, chẳng phải là quý vị hại chết chúng rồi sao, chúng sẽ không cảm kích quý vị. Cho nên nghi thức càng ngắn càng tốt, chỉ có thể tam quy y cho chúng, vài phút, không nên dài quá năm phút, mau chóng thả đi, chúng sẽ cảm kích quý vị. Làm lễ cầu nguyện, hồi hướng công đức, sau khi thả hãy làm, như vậy tốt! Nghi thức của quý vị quá dài, xong hết rồi mới thả, tôi tin rằng trong lòng chúng rất khó chịu, sẽ hận quý vị đến chết, sẽ không cảm kích quý vị. Người cùng một lòng, lòng đồng một ý, quý vị nghĩ xem!

Bình thường chúng ta phóng sanh, đọc tam quy y cho chúng là được rồi. Tốt nhất là đọc sau khi thả, sau khi thả rồi quý vị đọc:

"Quy y Phật không đọa địa ngục,
Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ,
Quy y Tăng không đọa bàng sanh”

Đọc ba lần tam quy y như vậy!

Sau khi đọc tam quy ba lần thì niệm A Di Đà Phật ( ít nhất là niệm 7 lần danh hiệu Phật), sau cùng khai thị cho chúng. Khai thị rất đơn giản, tức là nói với chúng: "Trong đời quá khứ các vị tạo tác ác nghiệp nên quý vị mới đọa làm thân súc sanh, bị người bắt, người ta muốn giết quý vị. Bây giờ chúng tôi có duyên gặp được, chúng tôi phóng sanh, hy vọng các vị cũng cùng niệm Phật, phải cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đồng thành Phật đạo."

Hồi hướng như vậy là viên mãn rồi, rất đơn giản, đừng làm những nghi thức phức tạp kia, như vậy là được rồi, thành tâm thành ý thì có cảm ứng, phóng sanh nhiều là việc tốt.”

HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG khai thị.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Xin thường niệm Phật, lễ Phật.