Pháp âm

[Khai Thị]: Niệm Phật Thoát Khỏi Mộng Khổ Đau.


   

    Người thế gian, sống trong ái dục, sanh một mình, tử một mình, đến một mình, đi một mình. Phút lâm chung mạng hết, ân ái biệt ly. Khi biệt ly rồi thì thay hình đổi dạng, kiếp sau có gặp lại cũng không nhớ ,không nhận biết được nhau. Nếu sau khi giác ngộ chân thật, hiểu rõ sự việc này cũng là một mảng không, đời người như giấc mộng, chỉ là một giấc mộng dài mà thôi...

Chúng ta nằm mộng thì thời gian ngắn, còn đây thì thời gian được kéo dài hơn, có đó liền mất đó, không thể nắm giữ. Nếu như kiếp trước có tu phước, đời này được hưởng phú quý, thì đây là giấc mộng lành. Nếu đời trước không có tu phước, đời này oan gia trái chủ rất nhiều, thì đời này là cơn ác mộng, đích thật là như vậy. Chúng ta phải gíac ngộ, phải cảnh tỉnh.

Nếu như chúng ta xem thế gian như là một giấc mộng, trong mộng chúng ta đã giác ngộ " Tôi đang nằm mộng " thì đối với tất cả những thuận cảnh nghịch duyên, tự nhiên chúng ta không còn so đo, phiền não nữa. Khi đắc ý mình không nên hoan hỉ và vui mừng quá mức, khi nghịch ý cũng không sanh phiền não vì biết đây là giả, là giấc mộng, không phải là thật.

Chúng ta phải tạo nên một giấc mộng thật tốt, một giấc mộng đẹp, phải khiến cho giấc mộng này thành sự thật duy chỉ có bằng cách niệm A DI ĐÀ PHẬT cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là phương pháp tạo một giấc mộng đẹp, giấc mộng đẹp này sẽ biến thành sự thật.

Nam Mô A DI Đà Phật!
Trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.