Pháp âm

[Khai Thị]: Niệm Phật Đừng Úy Kỵ, Đừng Lo Sợ Không Sạch Sẽ.


 

Dưới đây là Pháp Sư Tịnh Tông giải thích Pháp ngữ 13 của Pháp Nhiên Thượng Nhân:

Lúc thường ngày niệm Phật, đừng có úy kỵ, đừng lo sợ không sạch sẽ.
Ở đâu không sạch sẽ? 

Nơi chốn không sạch sẽ, thân không sạch sẽ, trong miệng không sạch sẽ, tư tưởng không sạch sẽ, "như thế thì không niệm Phật được đâu"…hoặc làm những việc không tốt, ngành nghề không lương thiện. Như thế nếu như úy kỵ, lo sợ vậy thì không thể nào niệm Phật được.
Tại sao nói là không được úy kỵ, lo sợ?

"LẤY TƯƠNG TỤC LÀM CHÍNH"

Nếu như ta luôn lo sợ :

-Nơi chốn không sạch sẽ, thì không thể niệm Phật được.
-Thân thể dơ dáy, áo quần không tề chỉnh lại không thể niệm Phật được.
-Miệng đã ăn hành tỏi cũng không thể niệm Phật được.
-Như thế thì ta làm sao có thể đạt tới "tương tục là chính" chứ?
-Thế này cũng không thể niệm được, thế kia cũng không thể niệm được, vậy thì từ sáng tới tối có thể niệm được mấy câu? Làm sao có thể lấy "tương tục làm chính", được chứ !

Mọi người thử nghĩ, nếu nói rằng :

-Căn phòng của chúng ta không sạch sẽ không thể niệm Phật được.
-Không ở Phật đường không thể niệm Phật được
-Thân thể đổ mồ hôi, có mùi chưa tắm rửa không thể niệm Phật được,.
-Không mặc áo tràng không thể niệm Phật được.
-Lỡ ăn hành tỏi, hút thuốc cũng không thể niệm Phật được
-Lỡ ăn thịt cá cũng không thể niệm Phật được.

Vậy xin hỏi chúng ta trong một ngày lúc nào có thể niệm Phật được?
Vậy thì chỉ còn cách đến Tịnh Độ mới có thể niệm Phật được thôi.

Nhưng nếu ta không niệm Phật thì không thể đến Tịnh Độ được, vậy không phải là rất mâu thuẫn sao?

Thế thì không có chỗ để niệm Phật được rồi. Thế giới Ta Bà vốn dĩ là uế độ, cho nên cứ tùy thời tùy lúc mà niệm Phật, tùy nơi tùy chỗ mà niệm Phật.

"Chao ôi! Tư tưởng ta không thanh tịnh không thể niệm Phật được…". Thật ra là đều có thể niệm Phật được cả .

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Pháp Sư Tịnh Tông
Chuyển ngữ Huệ Chánh.
(Tịnh Quy)
Bài từ Trang: Chuyên Niệm A Di Đà Phật 
( Bài pháp ngữ rất hay, là những lời ngọc vàng châu báu).