Pháp âm

[KHAI THỊ]: Những Người Nào Nên Niệm Phật.


• Người Cô Độc Không Vợ Không Chồng Chính Phải Nên Niệm Phật, Họ Không Thiếu Nợ Người Nên Người Không Đến Đòi, Người Ta Cũng Không Thiếu Họ Nên Không Không Có Việc Hoàn Trả Nợ, Một Thân Đơn Chiếc, Khỏi Lo Việc Lấy Vợ Cho Con Trai, Khỏi Phiền Lấy Chồng Cho Con Gái, Sao Không Nhân Đó Mà Chuyên Tâm Nơi Tây Phương Vượt Ra Khỏi Vòng Sanh Tử. Phàm ít 1 Phần Ái Luyến Là ít 1 Phần Ràng Buộc, ít 1 Phần Ràng Buộc Là ít 1 Phần Nghiệp Chướng, Nhợt Nhạt Đối Với Duyên Đời Thì Sâu Đậm Trong Duyên Phật, Thế Nên Ai Được Như Hạng Người Này , Sống Không Lo Âu Chết Chẳng Lo Ngại, Thật Là Người Nên Niệm Phật Hạng Nhất Trong Nhân Gian, Ra Công ít Mà Hiệu Quả Gấp Bội.

• Người Thiếu Niên Chính Phải Nên Niệm Phật, Thừa Lúc Tinh Thần Mạnh Mẽ Mà Cầu Vô Thượng Bồ Đề, Tích Luỹ Ngày Tháng Công Lao Chẳng Qua Suông, Huống Chi Mạng Sống Của Con Người Chẳng Đồng Nhau, Phần Nhiều Thường Là Bị Chết Yểu. Nếu Biết Khắc Phục Thầm Tu Nhờ Phật Hộ Trì Mà Hưởng Thượng Thọ, Khi Ấy Xem Lại Những Người Yểu Mạng Mới Tin Sự Dụng Công Của Mình Là Không Sai Lầm.

• Người Bị Cốt Nhục Oán Ghét Cần Phải Nên Niệm Phật, Oan Gia Hội Tụ Tuy Là Người Thân Mà Chẳng Phải Thân, Không Sớm Cởi Mở Thì Càng Buộc Càng Chặt, Nếu Ông Thường Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Hiện Đời Liền Được Giải Thoát .

• Người Bần Cùng Chính Phải Nên Nên Niệm Phật, Bởi Đời Trước Không Tu Nên Đời Này Nghèo Khổ, Đời Này Lại Không Tu Sau Khi Chết Giống Như Đã Rơi Xuống Giếng Bao Giờ Mới Được Thoát Ra, Huống Chi Pháp Môn Niệm Phật Này Chẵng Lầm Lỡ Việc Tìm Cầu Cơm Áo Của Ông, Có Sự Thuận Tiện Như Thế Tại Sao Lại Không Tu Tập.

• Người Già Yếu Chính Phải Nên Niệm Phật Đã Trải Qua Bao Nhiêu Năm Tháng Hoặc Sự Việc Vẫn Chưa Xong Thì Rốt Cuộc Cũng Chẵng Xong Sao Không Lấy Hữu Hạn Gấp Rút Cầu Sanh Tịnh Độ, Đó Là Tỏ Rõ Được Điều Mà Người Khác Không Thể Tỏ Rõ.

• Người Bịnh Tật Chính Phải Nên Niệm Phật, Người Cường Tráng Còn Đề Phòng Chết Đột Ngột Huống Chi Người Bịnh Tật Là Đang Cận Kề Cái Chết, Dù Không Chết Nhưng Trọn Đời Bịnh Khổ Triền Miên, Thì Giống Như Sống Trong Địa Ngục, Gấp Rút Tu Hành Còn E Không Kịp .

Người Gặp Tai Nạn Chính Phải Nên Niệm Phật. Nghiệp Đời Trước Chín Mùi E Đời Nay Khó Mà Trốn Tránh, Hoàn Toàn Nhờ Vào Sức Mạnh Của Phật Để Tránh Khỏi Tai Ương Này.

• Người Tàn Tật Chính Phải Nên Niệm Phật, Thân Thể Không Đầy Đủ Khó Có Thể So Sánh Với Người Nếu Có Thể Đoạ Lạc Ắt Phải Rơi Vào 3 Đường Ác Càng Đau Khổ Hơn.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Từ Quán Tự Tại