Pháp âm

[Khai Thị]: Nguyên Nhân Nhiễm Virus Và Phương Pháp Hóa Giải - Phần 2 || Lão Pháp Sư Tịnh Không.


 

Hai ngày trước, tôi vẫn còn thấy Lão Pháp sư Tịnh Không, vị cao niên 95 tuổi, Ngài vẫn còn giảng cho chúng ta bài khai thị “Làm thế nào để đối diện với dịch bệnh hiện nay”, làm tôi rất cảm động.

Lão Pháp sư nói: “Có người hỏi tôi rằng có sợ hay không?”. Tôi không sợ, tôi giúp đỡ các đồng tu. Các vị đồng tu cần làm giống tôi, là từ sáng đến tối hoan hỷ niệm A Di Đà Phật. Bạn không đi theo Phật A Di Đà, bạn sẽ nghĩ ngợi lung tung lên. Mấy cái lo lắng vớ vẩn đó là  thứ đáng sợ nhất. Từ sáng đến tối chúng ta có rất nhiều vọng tưởng, nó từ đâu đến vậy? là từ mấy cái lo lắng vớ vẩn đó. Nếu con người không có vọng tưởng thì rất tự tại. Việc không có vọng tưởng có thể làm được, hãy nhớ nghĩ đến A Di Đà Phật. Mỗi ngày đều nhớ Phật niệm Phật thì rất tự tại. Những cái vọng niệm này làm cho bạn sợ sệt, càng nghĩ đến thì càng sợ. Cuối cùng, từ bệnh nhẹ sẽ chuyển thành bệnh nặng.

Cũng có vài Đồng tu hỏi tôi: “Pháp sư có sợ chết không?”

Tôi nói với mọi người rằng tôi không sợ chết. Tôi không có cái khái niệm này, không có cái khái niệm sanh tử, mỗi ngày đều tùy duyên mà sống.

Vậy tại sao có Đồng tu lại lo sợ vậy? Vì họ chưa có sự chuẩn bị, còn tôi có chuẩn bị đầy đủ rồi. Cho nên tôi không sợ chết, không giống với người thông thường.

Mỗi ngày tôi nhớ nghĩ đến Thế giới Cực Lạc, mỗi niệm đều là niệm A Di Đà Phật. Tôi khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ Di Đà, thì chính tôi sao lại không làm chứ?

Nếu tôi không thật làm thì các Đồng tu học với  tôi sẽ nói tôi lừa gạt họ, vậy thì tôi có lỗi với họ rồi.

Thế giới Cực Lạc là thật có, Phật A Di Đà thật sự là có. Vãng sanh Thế giới Cực Lạc thật sự là có, mỗi ngày đều có [người đi vãng sanh]. Bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể hoan hỷ vui vẻ mà đến Thế giới Cực Lạc.

Phật nói với chúng ta, phàm việc gì cũng đều có nhân có quả. Dịch bệnh cũng có nhân quả, nhân là gì vậy? tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, giảng tới giảng lui vẫn là tâm tưởng. Các Đồng tu học Phật chúng ta đã học Phật rồi thì vĩnh viễn không có sợ hãi. Chúng ta học theo lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, con đường phía trước là thuận buồm xuôi gió, tương lai xán lạn.

Sau khi học Phật, mỗi niệm đều là cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta hiểu rõ ràng đối với Thế giới Cực Lạc, thì việc vãng sanh Thế giới Cực Lạc sẽ thật sự nắm chắc.

Hy vọng các Đồng tu xem nhẹ việc sanh tử. Hãy nắm lấy sanh tử ở trong tay của chính mình, không phải trong tay của Diêm Vương, mà ở trong tay mình, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Gặp Đại chúng Đồng tu, cùng nhau niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mỗi ngày không thể thiếu thời khóa công phu.

Có không ít Đồng tu vẫn còn lo sợ. Chúng ta hãy giúp đỡ họ. Muốn giúp họ thì trước tiên bản thân mình không được sợ, như vậy họ mới có thể tin tưởng được. Làm thế nào giúp đỡ những Đồng tu còn sợ hãi này đây? đây là sứ mệnh của chúng ta. Đọc kinh niệm Phật, chuyển nỗi sợ hãi này thành không khiếp sợ. Không sợ đến cái mức độ nào vậy? là tự tại vãng sanh, nắm chắc phần vãng sanh về Thế giới Cực Lạc, là thật không phải là giả.

Ta Bà này rất khổ, sao còn lưu luyến làm gì chứ? Bạn còn lưu luyến cõi Ta Bà này, cho nên bạn mới sợ chết. Bạn không còn lưu luyến Thế giới Ta Bà này, thì cũng không còn lo sợ nữa.

Cho nên đối diện với đủ thứ bất an trong cái xã hội hiện nay, chúng tôi đều khuyên mọi người không nên sợ hãi, hoan hỷ mà niệm câu Phật hiệu này cho tốt. Phật A Di Đà nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta, không bỏ sót một người nào cả. Lòng tin quyết định tất cả, điều này rất quan trọng.

Sức khỏe mọi người đều tốt hơn tôi, cần phải dụng công, phải nỗ lực, phải thấy A Di Đà Phật ở Thế giới Cực Lạc chào đón chúng ta. Chúng ta thấy rồi thì vô cùng hoan hỷ. Nguyện vọng của cả đời này cuối cùng cũng được viên mãn rồi.

Tôi ở thế gian này, sống một ngày thì phải niệm Phật một ngày, sống hai ngày thì niệm hai ngày. [Khi] vãng sanh Thế giới Cực Lạc thì các Đồng tu sẽ cùng với Phật A Di Đà đến tiếp dẫn.

Cho nên việc trợ niệm giúp đỡ cho các Đồng tu có công đức rất lớn. Tôi tiễn họ đi, tương lai họ cũng đến tiếp dẫn tôi, tuyệt đối không thất bại, tuyệt đối không phải là giả.

Cho nên tình hình dịch bệnh hiện tại rất nghiêm trọng, mọi người không cần đọc mấy tin tức về dịch bệnh này. Niệm A Di Đà Phật thật sự có lợi ích.

Hiện tại, nhu cầu cấp bách của chúng ta không có gì khác ngoài việc Phật đến tiếp dẫn chúng ta, Bồ Tát đến tiếp dẫn chúng ta, các bạn đồng tu đến tiếp dẫn chúng ta. Tin sâu không nghi ngờ, họ nhất định đến tiếp dẫn chúng ta vãng sanh. Lúc đến tiếp dẫn thì còn náo nhiệt hơn cảnh tượng này. Lúc các Ngài đến tiếp dẫn chúng ta thì không cần phải khách sáo, cần phải có tín nguyện kiên cố, tín nguyện vãng sanh”.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ clip giảng thuật của Cư sỹ Tĩnh Nhã
Tạm dịch đại ý: Diệu Âm
Giọng đọc: Hoa sen trắng)
Hoan nghênh chia sẻ, công đức vô lượng