Pháp âm

[KHAI THỊ]: Mục Đích Chánh Yếu Của Việc Đi Chùa Là Gì?


- Có người vì muốn cầu nguyện cho gia đạo bình an nên đến Chùa.

- Có người vì muốn cầu công danh, cầu phú quý, cầu công chuyện làm ăn được suôn sẻ, nên đến Chùa.

- Có người vì muốn cầu tình duyên, hy vọng gặp được người vừa lòng hợp ý để gắng kết trăm năm, nên đi Chùa.

- Có người vì muốn tìm kiếm cho mình chút an tịnh, chút bình an trong tâm hồn, nên đi Chùa.

- Có người vì muốn tu chút phước qua việc làm công quả, nên đi Chùa.

- Cũng có người vì muốn xin xăm, bóc quẻ để coi xem mình có tốt không, nên đi Chùa.

- Cũng có người chỉ đơn thuần là để được ăn chè xôi, hoặc đồ chay, nên đi Chùa.

- Cũng có người vì được bạn bè rủ rê nên vì ham vui mà đi Chùa.

Tuy mục đích mỗi người khác nhau, nhưng tựu chung vẫn là vì công danh phú quý, vì tự tư tự lợi mà đến Chùa. Những mục đích này đều chẳng xấu, chẳng sai, nhưng đây chưa phải là mục đích chánh yếu và đích thực cần có của một người khi đến Chùa.

Đây là lý do mà mặc dù có người đi Chùa rất nhiều năm, thậm chí cả đời, nhưng trong lòng vẫn đầy dẫy những phiền não, lo âu và khổ đau, họ không biết cách nào để có thể thoát ra khỏi những cái vòng lẩn quẩn này.

Nhiều khi càng đi Chùa chừng nào thì trong lòng càng bực bội, phiền muộn nhiều chừng đó. Hoặc cũng có người làm công quả lâu năm trong Chùa, phước kiếm được đó có được bao nhiêu nhiều hay ít vẫn chưa biết, nhưng tính tình thì ngày càng khó khăn hơn, hà khắc hơn.

Vậy mục đích chánh yếu của việc đi Chùa là gì ?

Chỉ gói gọn trong bốn chữ ''Đi Chùa cầu Đạo''.

Khi đến Chùa, trước là để lễ kính chư Phật, Bồ Tát, sau là tìm thầy hỏi Đạo để tìm ra con đường tu hành đúng đắn phù hợp với đạo lý, để khi về ứng dụng vào đời sống tu hành, nhằm tăng trưởng trí tuệ và hạt giống từ bi, tránh được những mê tính không đáng có trong đạo Phật.

Công đức của việc đi Chùa là từ đây mà có được !

Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh không.