Pháp âm

[Khai Thị]: Kiếp Nạn Ở Trước Mặt, Chúng Ta Dùng Biện Pháp Gì Để Cứu Mình?


 

Người tin tưởng thì sẽ được cứu. Người không tin tưởng, tự cho rằng đó là mê tín thì sau này mỗi người sẽ có nhân quả của riêng mình. Điều này chắc chắn không có cách nào tránh khỏi. Tự mình phải nếm hết khổ cực. Đến khi cả thế giới bị hủy diệt. Thì có kêu trời trời cũng không nghe, đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp. Chắc chắn con người sẽ đi vào con đường này.

Đến khi thảm họa bùng phát thì hối hận cũng không kịp. Như vậy thì hối hận cũng đã muộn rồi, không còn kịp nữa. Bây giờ là thời đại nào? Kiếp nạn ở trước mặt. Chúng ta dùng biện pháp gì để cứu mình? Chỉ có niệm Phật, trừ niệm Phật ra thì những pháp môn khác đều không kịp nữa rồi. (là niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT