Pháp âm

[Khai Thị]: Đại Sư Ấn Quang Khai Thị Đối Với Dịch Bệnh - Khai Thị Của Lão Pháp Sư Tịnh Không Về Dịch Bệnh.


 

- Ấn Quang Đại Sư khai thị:

Phàm những chỗ niệm Phật, tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Niệm Quán Âm thì không chỉ khuyên bảo tịnh hữu niệm mà hãy nên tuyên cáo trong thôn [mình ở] và những thôn lân cận, bất luận già - trẻ - trai - gái đều nên ăn chay, niệm Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình, vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch.

Năm trước, các xứ bị dịch tả thật dữ dội; tại vùng phụ cận của trấn Tự Tiền thuộc huyện Trừng Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có năm sáu chục nhà, [ông ta] dạy mọi người đều niệm [Quán Âm] nên chỉ có hai kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an.

Cư sĩ Hà Hồng Cát ở huyện Cam Cốc tỉnh Cam Túc đề xướng niệm Phật. Phàm những chỗ niệm Phật, tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Ông khuyên tịnh hữu niệm là biện pháp nhỏ; dạy già - trẻ - trai - gái trong cả thôn đều niệm mới là biện pháp lớn. Tốt nhất là ăn chay trường; nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn. Dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm. Đang trong lúc hung hiểm này, chỉ có niệm Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được cứu vớt, che chở. Những kẻ sợ chết muốn được yên vui sẽ chẳng đến nỗi vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng mà coi thường. 

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT_(())_
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_(())_

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, trang 270
Thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh (thư thứ hai)
(Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa; 
 Giảo chánh: Minh Tiến & Huệ Trang
 Giọng đọc: Hoa Sen Trắng TP)


KHAI THỊ CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

……
Tai nạn đến rồi, có rất nhiều người lo lắng. Dịch bệnh đến rồi, là trận dịch bệnh rất nghiêm trọng. Bị nhiễm bệnh khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ thì xong rồi, cầu cứu bác sĩ cũng không kịp. Có biện pháp nào đối phó không? có đấy. 

Trong kinh Đại thừa, Phật thường nói: “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Khoa học vẫn chưa đạt đến trình độ này. 

Con virus, vi khuẩn này là sự việc như thế nào? nó đến từ đâu? Là biến hiện từ trong tâm THAM SÂN SI MẠN NGHI (tham lam, sân giận, si mê, ngạo mạn, nghi ngờ). 

Nếu chúng ta đoạn trừ cái tâm THAM SÂN SI MẠN NGHI này rồi, thì con vi khuẩn này sẽ không còn nữa. Họ có tâm THAM SÂN SI MẠN NGHI, thì trong người họ mang con vi khuẩn này. Nếu bạn không có tâm THAM SÂN SI MẠN NGHI, thì các con vi khuẩn này đều không khởi tác dụng trong thân thể bạn. Tại sao vậy? vì bạn không có tâm THAM SÂN SI MẠN NGHI, thì chúng không tương ưng với bạn. 

Điều này chúng ta nói rằng bạn có khả năng miễn dịch, chúng nó không khởi tác dụng. 

Tâm chúng nó là THAM SÂN SI MẠN NGHI, nếu trong tâm bạn cũng có THAM SÂN SI MẠN NGHI, thì sẽ phối hợp ăn ý nhịp nhàng với nhau. Là cái sự việc như thế đó! 

Cho nên ngay cả khoa học đều nói với chúng ta, ứng phó với tai nạn, dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Giống với những điều Phật nói, là dạy chúng ta cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Bạn xem, hoàn toàn giống với những điều giảng trong Phật Pháp. Họ nghiên cứu ra từ trên phương diện khoa học. Chúng ta phải đem những thói quen, tập khí không tốt đoạn trừ hết sạch, thì vấn đề tự nhiên được hóa giải thôi. 

Có cần dùng thuốc men nào nữa không? không cần thiết nữa. Không có cái sự việc này. Đương nhiên việc đoạn tâm THAM SÂN SI MẠN NGHI không phải là người bình thường làm được. Ít nhất phải từ A La Hán trở lên. Bởi vì, THAM SÂN SI MẠN NGHI là tư hoặc, A La Hán đã đoạn hết rồi. 

Còn chúng ta thì chưa đoạn được, đem cái tâm đó hạ xuống, giảm nhẹ xuống. Đối với tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghĩ, chỉ vừa phải thôi. Điều này sẽ bảo vệ chính mình.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Chuyển ngữ: nhóm cư sĩ Diệu Âm
Giọng đọc: Hoa sen trắng TP