Pháp âm

[KHAI THỊ]: Chúng Ta Thường Nói Sắc Tướng Phật Trong Suốt, Thân Thể Trong Suốt, Đích Thực Như Vậy, Nếu Dùng Lời Thông Thường Mà Nói, Đó Là Hình Tướng Khỏe Mạnh.


 

Phàm phu vì sao trong ngoài không thấu suốt? Bởi vì phàm phu có vọng tưởng, phiền não, lo lắng, vướng bận, nên trong sắc tướng của phàm phu tối tăm, mờ mịt; ngoài ra không có năng lực thấy được người khác. Còn chư Phật Bồ Tát đã đoạn hết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nên trong ngoài của các Ngài trong suốt. Thế gian có một số người tu hành, đạt chút định lực. Chúng ta cho rằng họ có năng lực hàng phục phiền não chứ chưa đoạn, gọi là công phu thành khối. Loại người này tâm thanh tịnh, phiền não ít. Họ có năng lực xem thấy tất cả sắc thân của chúng sanh, cũng có thể xem thấy bên trong của sắc thân hiện tại chúng ta. Người công năng đặc biệt hoặc người có cặp mắt X-quang đều thuộc về loại này. Phật pháp gọi là thiên nhãn thông, tức năng lực xem thấy bên trong con người. Cho nên thân thể của bạn có trong suốt hay không, họ vừa nhìn liền biết được. Nếu trong suốt thì công phu tu hành rất cao, chí ít phiền não không còn khởi hiện hành. Thân tâm trong suốt nhất định không phải là người phàm, vì phàm phu không làm được.

Năm xưa tôi giảng kinh ở Maine Hoa Kỳ, từng gặp một người Mỹ có thiên nhãn. Khi tôi giảng kinh, ông ấy cũng đến nghe. Ông xem thấy Vô Lương Thọ Kinh Chú Giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, phía trước in một tấm hình lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Ông nói, thân thể của lão cư sĩ Hạ Liên Cư trong suốt, con người này không phải là người bình thường. Chúng tôi cảm thấy lạ, nếu ông ấy thấy thân thể trong suốt thì còn nói thông, nhưng chỉ xem một tấm hình mà nói người trong hình trong suốt thì thật khó hiểu. Ông ấy còn cho biết từ trước đến giờ, ông chưa từng thấy mặt hay nghe nói đến lão Hạ Liên, nhưng khi ông nói sơ qua trên tổng thể thì rất chính xác. Ông ấy nói, con người này hiện tại không còn ở đời, là người tái sanh, năm xưa khi ở đời cũng gặp không ít khó khăn,… tất cả các chi tiết đều rất gần với sự thật. Cho nên, chúng ta có thể phán đoán lời ông người Mỹ đáng tin.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(HT Tịnh Không)