Pháp âm

[KHAI THỊ]: Biểu Pháp Của Lão Hòa Thượng Hải Hiền Chứng Minh Cho Bản Hội Tập Của Cư Sỹ Hạ Liên Cư Là Chân Kinh.


Vào đầu năm ngoái, chúng tôi cũng không ngờ tới, Chùa Phật Lai ở Nam Dương, Hải Hiền lão hòa thượng 112 tuổi vì chúng ta biểu pháp. Cũng chính là vì chúng ta tác chứng, chứng minh bộ kinh này, bộ chú giải này.

Chúng ta học tập những năm qua không có sai lầm. Tôi vô cùng cảm tạ vị lão nhân này. Đệ tử của Ngài đến đây thăm tôi, đem đĩa tư liệu của Ngài tặng cho tôi, tôi mới biết được, tôi bái phục đến năm vóc sát đất.

Lão Hòa Thượng không biết chữ, không có đi học qua, gia cảnh không tốt. Từ nhỏ chính là ở trong hoàn cảnh nghèo khổ, khó khăn mà lớn lên, 20 tuổi xuất gia. Ngài xuất gia, Sư phụ thế độ của Ngài cũng không dạy Ngài cái gì hết, chỉ dạy Ngài niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật.

Dạy Ngài câu Phật hiệu này, dặn Ngài cứ như vậy mà niệm thôi, Ngài liền niệm cả một đời. Thành tựu của Ngài chính là 6 chữ: ''Thật thà - Nghe lời - Thật làm''.

Hành nghị cả một đời Ngài khiến người khác vô cùng kính phục. Câu Phật hiệu này Ngài đã niệm hết 92 năm. Đã thành tựu như thế nào ?

Tôi xem đĩa của Ngài, Tôi cho rằng ngài đã niệm tới lý nhất tâm bất loạn từ sớm rồi. Nhiều lắm là 3 năm, trước 3 năm, 20 tuổi đến 23 tuổi thì công phu thành phiến. Thêm 3 năm nữa thì đạt sự nhất tâm bất loạn, thêm 3 năm nữa thì đạt lý nhất tâm bất loạn.

Lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Có người hỏi Ngài, Ngài nói với họ tôi cái gì cũng biết, chính là không nói thôi !

Cái gì cũng biết đây chính là kiến tánh, không phải minh tâm kiến tánh thì không thể nào. Lão hòa thượng có tuổi thọ dài như vậy, Ngài đáng lẽ vãng sanh từ sớm rồi, là do A Di Đà Phật giao cho Ngài nhiệm vụ, kêu Ngài biểu pháp.

Đây là do Ngài tự mình nói ra. Người ta hỏi Ngài:

"Ngài đã gặp qua Lão Phật Gia ?"

Lão Phật Gia chính là A Di Đà Phật,

“A Di Đà Phật nói gì với Ngài ?”

Ngài nói:
“Tôi cầu vãng sanh, cầu A Di Đà Phật mang tôi đi. Lão Phật Gia không chịu đưa tôi đi, muốn tôi biểu pháp.”

Chúng tôi liền biết được từ trong lời nói đó trong lời có lời. Tuổi thọ của Ngài dài như vậy là do ADi Đà Phật gia trì cho Ngài. Tại vì sao phải gia trì ? Vì biểu pháp cho những đồng tu niệm Phật thời nay mà làm chứng minh, tăng thêm tín tâm nguyện tâm niệm Phật cho chúng ta, nhất hướng chuyên niệm, một lòng một dạ.

Vì ai biểu pháp thì tôi không biết, truyền tới chỗ của tôi, tôi đảnh lễ Ngài vì tôi biểu pháp. Tại vì sao ? Tôi vẫn còn một ít hoài nghi...đã chặt đứt rồi !

Tôi không cho rằng Ngài vì người khác biểu pháp, Ngài là vì tôi biểu pháp. Nếu như vì đại chúng, đó chính là chứng minh, biểu pháp này là chứng minh cho bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là Chân Kinh, Không phải là giả.

Mặc dù là bản hội tập nhưng chữ chữ câu câu đều là Đức Phật nói, đều là kinh văn trong nguyên bản phiên dịch ra, không dám cải đổi một chữ. Đây là sự thật !

Chứng minh cho tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là chính xác. Chứng minh cho chúng ta mười mấy năm qua y theo kinh này tu hành, không có đi sai đường, là sự thật.

Ngài vãng sanh vào năm ngoái tháng một năm 2013, năm nay là 2014, là một năm trước. Tôi gần đây mới nhìn thấy cái đĩa này, mới xem thấy tư liệu của Ngài, mới biết rằng đối với tôi đó là một niềm an ủi rất lớn, không còn một chút hoài nghi nào, tín tâm trọn đủ mười phần.

Vì đây là do bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì, nếu dựa vào bản thân chúng ta mà chuyển, không biết là phải mất bao nhiêu thời gian bạn mới chuyển trở lại được.

Vì lẽ đó ân đức của A Di Đà Phật đối với chúng ta thật sự quá lớn rồi, nếu có được bổn nguyện oai thần của Ngài gia trì, mỗi người trong chúng ta trong một đời có thể liền thành tựu không cần đợi kiếp sau.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng Tịnh Không.
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không