Pháp âm

[KHAI THỊ]: Bạn Đốt Lửa Khai Hoang, Đồng Nghĩa Với Việc Phát Động Chiến Tranh. Bạn Giết Chết Bao Nhiêu Chúng Sanh?ĐÓ LÀ TỘI ĐỊA NGỤC, NHẤT ĐỊNH KHÔNG NÊN LÀM. NHƯNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT RÕ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG NÀY RẤT NHIỀU, NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC NÀY RẤT NHIỀU. BẠN HÃY TRUYỀN TIN NÀY ĐỂ NGƯỜI TA BIẾT MÀ TRÁNH! (Bài phỏng vấn HT Tịnh Không rất hay, NÊN XEM)

- Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, Thầy xem bây giờ trồng hoa màu, một khoảng thời gian trước con cũng tự mình khai thác một miếng đất để trồng rau. Thầy cho rằng phun thuốc trừ sâu, đốt lửa khai hoang có được xem là sát sinh không ạ?

- HT Tịnh Không: Được tính là sát sinh, đặc biệt là đốt lửa khai hoang. Thật không thể tưởng tượng được!

- Đinh Gia Lệ: Vậy sao, thưa Thầy? Nhưng bây giờ nông dân đều đốt lửa khai hoang.

- HT Tịnh Không: Đốt lửa khai hoang tội rất nặng, bạn phải biết rằng một ngọn lửa của bán giết chết biết bao nhiêu chúng sanh. Đó chẳng khác nào là một trận chiến tranh.

- Đinh Gia Lệ: Đúng vậy Thầy ạ! Thật là đáng sợ quá!

- HT Tịnh Không: Đúng thế. Bạn đốt lửa khai hoang, đồng nghĩa với việc phát động một cuộc chiến tranh. Bạn giết chết biết bao nhiêu chúng sanh, đó là tội địa ngục, nhất định không nên làm. Nhưng người không biết rõ Nhân Quả báo ứng này rất nhiều, những người làm việc này rất nhiều!

- Đinh Gia Lệ: Dạ rất nhiều Thầy ạ.

- HT Tịnh Không: Trước đây tôi chưa học Phật nên không biết. Sau khi học Phật rồi mới hiểu rõ điều này quả thật rất đáng sợ.

- Đinh Gia Lệ: Có thể có hơn trăm ngàn con sâu bị thiêu chết phải không ạ?

- HT Tịnh Không: Không phải chỉ có trăm ngàn con thôi đâu.

- Đinh Gia Lệ: Không phải chỉ có trăm ngàn con thôi sao Thầy?

- HT Tịnh Không: Đó là vài triệu, vài chục triệu, mắt thường không nhìn thấy được. Toàn bộ động vật dưới đất đều bị chết sạch. Bạn chỉ tính những con kiến thôi thì đã là biết bao nhiêu con rồi. Cho nên càng nghĩ càng đáng sợ.

- Đinh Gia Lệ: Thầy à, quả thật là đáng sợ!

- HT Tịnh Không: Bạn giết một con vật nó hận bạn. Khi bạn đốt lửa khai hoang còn nghiêm trọng hơn so với việc tháo nước bắt cả. Hồ nước xả sạch hết, một mẻ lưới bắt hết cá. Quần tộc của Phật Thích Ca Mâu Ni gặp nạn kiếp của vua Lưu Ly chính là do bắt cá, do Phật nói ra. Rất nhiều kiếp trước đây, dòng tộc Thích Ca là những người dân đánh bắt cá, họ xả sạch nước trong hồ, toàn bộ cá trong hồ đều bị bắt lên hết, không sót lại một con nào. Khi Phật Thích Ca còn tại thế, những con cá đó đã biến thành người, làm quốc vương, tiêu diệt dòng họ Thích. Thế Tôn biết rõ Nhân quả, không thể cứu được, chỉ đành khuyên mọi người bỏ trốn, cố hết sức chạy trốn. Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông mang người của dòng họ Thích cho vào trong bát…

- Đinh Gia Lệ: “Bát” là gì vậy Thầy?

- HT Tịnh Không: Bát ăn cơm

- Đinh Gia Lệ: Cái chén ăn cơm phải không ạ?

- HT Tịnh Không: Đúng, bát ăn cơm của người xuất gia. Ngài có thần thông, nên đựng năm trăm người vào trong đó rồi mang họ lên trời để tránh kiếp nạn này. Kết quả là Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Ông đi xem thử xem”. Ngài đến bát xem thì tất cả là một bát máu. Đây gọi là nạn kiếp không thể trốn được, không ai có thể cứu bạn, nghiệp là do bạn tự tạo. Đây là người trong dòng tộc của Phật Thích Ca Mâu Ni, là Phật nói ra. Một ít người trốn thoát được, chạy trốn Tây Tạng, Hậu Tạng, sau này không trở về nữa. Cho nên đời sau của dòng họ Thích Ca là ở Hậu Tạng – Trung Quốc, đây là do Đại Sư Chương Gia nói cho tôi biết.

- Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, nghiệp do mình tạo thì tự mình phải chịu cái nghiệp này, đây là Nhân quả của chính mình phải không ạ?

- HT Tịnh Không: Phải, đúng là như vậy.

- Đinh Gia Lệ: Nhân quả của chính mình?

- HT Tịnh Không: Chúng ta bây giờ mà không gặp được pháp môn Tịnh độ thì bạn không còn cách nào nữa. Gặp được pháp môn Tịnh độ thì tốt rồi, chỉ có A Di Đà Phật mới có thể giúp con người giải quyết vấn đề này thôi. Bạn phải thành tâm thành ý mà niệm, bạn phải hồi hướng cho oan gia trái chủ.

- Đinh Gia Lệ: Thưa Thầy, trước khi niệm Phật còn phải sám hối đúng không Thầy?

- HT Tịnh Không: Phải sám hối.

- Đinh Gia Lệ: Phải sám hối thế nào ạ?

- HT Tịnh Không: Dùng tâm sám hối mà niệm Phật.

- Đinh Gia Lệ: Dùng tâm sám hối mà niệm Phật ư?

- HT Tịnh Không: Đúng vậy, dùng tâm cảm ơn để niệm.

- Đinh Gia Lệ: Dùng tâm sám hối để niệm Phật, dùng tâm cảm ơn để niệm Phật.

- HT Tịnh Không: Đúng thế. Phải biết là quá khứ, cũng không thể trách chúng ta. Trong Kinh nói rất rõ ràng, tổ tiên chúng ta không nói rõ cho chúng ta biết. Chúng ta thấy người khác làm thì cho là đúng, là bình thường, bất giác cũng làm những việc ác giống như vậy. Bây giờ hiểu rõ rồi mới biết được lợi hại được mất mà không dám làm nữa. Mục tiêu của cuộc sống, hưởng và trả nghiệp báo của bạn. Gặp được Phật pháp, giác ngộ rồi, hiểu rõ rồi. Khi đã hiểu rõ rồi, vậy một đời này tôi quyết định phải giải thoát, tôi phải giải thoát khỏi lục đạo luân hồi, phải thoát khỏi mười pháp giới. Gặp được pháp môn Tịnh độ thì phải nắm cho chắc. Bạ hiểu rõ Kinh này, hiểu một cách thấu triệt, rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa thì tín tâm bạn đã chắc chắn rồi. Có thể vãng sanh hay không?Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: “Có thể vãng sanh hay không hoàn toàn ở Tín, Nguyện”. Bạn thực sự tin, bạn thực sự muốn đến Cực lạc thế giới, điều kiện này là đủ rồi. Khi đến Cực lạc thế giới, phẩm vị của bạn cao hay thấp, đó chính là do công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Vì thế, đến được Cực lạc thế giới là mục tiêu đầu tiên, phẩm vị thấp cũng không sao, sanh đến Cực lạc thế giới phẩm vị thấp cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát, không thể nghĩ bàn được!Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích từ bài Phỏng vấn HT Tịnh Không của phóng viên truyền hình Đinh Gia Lệ tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong năm 2012)