Pháp âm

[Khai Thị]: Ấn Quang Đại Sư Dạy Chúng Ta Làm Thế Nào Để Cứu Vãng Và Hóa Giải Kiếp Nạn Này?


 


Ăn chay nhằm vun bồi tâm đại từ bi. Nhất là trong hiện thời, Kinh nói tới đời hiện tại là đời ác năm trược, ngũ trược ác thế, thế gian này hiện thời trược ác đến tột cùng, tai nạn trùng trùng.

Quý vị thấy trên cả Thế Giới, đúng là vô duyên vô cớ chết cả đống người như thế. Trong quá khứ, ít có chuyện này. Hiện thời, tai nạn dồn dập, đó là trược ác cùng cực.

Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta làm thế nào để cứu vãn và hóa giải kiếp nạn này?

Nhất định phải do tâm đại từ bi thì mới có thể tiêu trừ ác nghiệp. Lão Nhân Gia nêu ra sáu chữ ăn chay, kiêng giết, niệm Phật. Ai nấy đều có thể làm như vậy, ăn chay, kiêng giết, có thể tiêu trừ hiện nghiệp, tức là có thể tiêu trừ ác nghiệp trong hiện tiền.

Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi, đó là đúng. Do vậy, ăn chay tốt lắm. Có rất nhiều người suốt đời chẳng nghe nói tới Phật Pháp, cả một đời đều ăn thịt, khi lâm chung mới nghe biết Phật Pháp, họ tín, nguyện, trì danh vẫn có thể Vãng Sanh.

Chẳng thể nói:

Suốt đời này, quý vị chẳng hề ăn chay, chẳng thể Vãng Sanh. Khi lâm chung mới nghe Phật Pháp, gặp gỡ thiện tri thức, khuyên họ niệm Phật Vãng Sanh, thật sự có trường hợp Vãng Sanh như vậy. Thời cổ đã có những trường hợp như vậy, mà hiện thời cũng có. Nhất định phải hiểu Lý.

Chẳng phải là chúng tôi khuyên người khác chẳng cần ăn chay, mà nhằm nói rõ:

Điều kiện quan trọng nhất để Vãng Sanh là tín, nguyện, trì danh. Chúng ta phải có tín tâm thanh tịnh, tín tâm kiên định, nguyện vọng khẩn thiết, đời này quyết định cầu sanh Tịnh Độ.

Lợi ích của việc ăn chay, không phải là chỉ có Phật Pháp đề xướng, mà còn là dựa trên nền tảng cái tâm từ bi để đề xướng. Hiện thời, trong số những người sống trên thế gian, có rất nhiều người Mỹ ăn chay.

Họ chẳng tin Phật, vì sao ăn chay?

Thân thể khỏe mạnh. Họ biết ăn chay hữu ích to lớn, giúp cho thân và tâm của người thuộc lứa tuổi từ trung niên trở lên đều khỏe mạnh. Vì lẽ này, người ngoại quốc ăn chay rất đông.

Nam Mô A Di Đà Phật
HT Tịnh Không Giảng