Pháp âm

[Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không]: Khai Thị 5.10. 2019 - UNESCO, Paris


Kính thưa chư vị đại sứ, chư vị pháp sư, chư vị đồng tu!

Xin chào mọi người. Chúng ta sinh trong thời đại này gặp phải rất nhiều tai nạn. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, nếu như nhiệt độ của địa cầu tiếp tục gia tăng 1 độ, 1 độ C, nếu nhiệt độ ở toàn bộ khắp nơi trên trái đất đều tăng lên, như vậy địa cầu không còn thích hợp để con người cư trú được nữa. Vấn đề này đang được Liên Hiệp Quốc hết sức quan tâm. Chúng ta làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

  Trong Phật pháp có một câu kinh văn rằng “Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh!” Câu này nói rõ toàn bộ vũ trụ, rất nhiều thứ trong vũ trụ từ đâu mà sinh ra? Đức Phật dạy cho chúng ta hết sức rõ ràng, minh bạch, “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”.

Tâm chính là gì? Là ý niệm của chúng ta. Nếu như tâm của chúng ta hoàn toàn thiện lương. Trong tâm không có sự hiểu lầm. Tư tưởng và ý niệm không có ác niệm, mà chỉ khởi ý niệm thiện, thì có thể hóa giải được tai nạn này.  Cho nên tôi hi vọng mọi người chúng ta cần nghĩ đến việc tích công lũy đức, chúng ta cần nghĩ đến việc giúp đỡ trái đất, chính là giúp đỡ rất nhiều chúng sinh khổ nạn trên trái đất này, thoát khỏi được tai nạn này. Điều này có thể làm được! Bản thân chúng ta có thể làm thí nghiệm về điều này. Hãy cố gắng đem ý niệm của chúng ta nghiêm túc sửa đổi lại, khiến nó quay trở về nẻo chánh. Chúng ta thử xem có thể hóa giải được tai nạn trên địa cầu này hay không. Nếu như phương pháp này quả nhiên có hiệu quả thì chúng ta càng nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ chư Phật Như Lai, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Nghĩ nhiều về những điều thiện lành thì sẽ tạo ra được hiệu quả. Tổ sư đại đức từ xưa đến nay thật sự đã có người làm như vậy, đồng thời thật sự đã làm được có hiệu quả. Tôi hy vọng mọi người chúng ta có thể làm theo như thế. Đã biết được nguyên tắc này rồi thì chúng ta hãy cứ làm thử xem sao. Khởi tâm động niệm đều là thiện niệm, thiện niệm thù thắng nhất đó chính là niệm Phật.   

  Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta khởi tâm động niệm đều là niệm A Di Đà Phật. Tôi cũng làm như thế. Có hiệu quả hay không vậy? Tôi cảm thấy rất có hiệu quả. Hiệu quả hết sức rõ ràng, hết sức thù thắng. Quan trọng là phải thực hành, không được có một chút hoài nghi nào cả. Hãy niệm câu Phật hiệu này cầu mong thế giới an định hài hòa. Chúng ta không cầu gì khác, không cầu danh văn lợi dưỡng, chỉ cầu xã hội an định, cầu nguyện nhiệt độ trên trái đất đừng tăng nhanh như thế. Đây chính là phước báo mà hết thảy mọi người trên trái đất đều mong cầu. Nhà khoa học nói với chúng ta, tai nạn sẽ đến rất nhanh. Chúng tôi hi vọng tai nạn này tốt nhất là sẽ được hóa giải. Cho dù có hóa giải được hay không thì cũng cầu mong rằng nó hãy đến chậm một chút. Tốc độ đừng diễn ra nhanh quá. Chúng ta hãy dùng cách này làm công tác phòng bị tai nạn.  Hãy nhớ rằng, ý niệm có thể thay đổi được hết thảy Pháp. Bất luận là thiện pháp hay là ác pháp thì thiện niệm sẽ cảm ứng với thiện pháp, ác niệm cảm ứng với ác pháp, đây chính là phương pháp để cứu lấy trái đất này. Chúng ta đừng ngần ngại mà cứ làm thử đi.

  Hãy thử làm từ 3 tháng cho đến nửa năm xem hiệu quả như thế nào. Đây là phương pháp thù thắng nhất, dễ dàng nhất mà chư Phật Như Lai dạy cho đệ tử nhà Phật chúng ta, phương pháp tiêu tai giải nạn. Hãy bắt đầu từ chính bản thân chúng ta mà làm, chúng ta hãy làm ra cống hiến tốt cho địa cầu này.

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đặt câu Nam Mô A Di Đà Phật vào trong tâm đi, xin cảm ơn mọi người!"


Nam Mô A Di Đà Phật!
Cẩn Dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.