Pháp âm

[ẤN QUANG ĐẠI SƯ]: Hãy Nên Dạy Trẻ Nhỏ Niệm Phật


  

Ngài Ấn Quang đã nói, hãy dạy trẻ mới lên Ba tuổi niệm danh hiệu A Di Đà Phật hay danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vô hình chung chúng ta không thể nào thấy được các vị oan gia trái chủ của các bé, chúng ta dạy Con niệm Phật để làm gì? 
Để các bé có thể tự tai qua nạn khỏi, bệnh tật tự tiêu trừ, các vị oan gia trên thân thể chúng cũng được nghe pháp mà độ được họ và ngày qua ngày, họ hiểu Phật pháp mà tu theo. Hạn chế việc đòi nợ trên thân thể các bé, và có nhiều điều lợi ích sau này cho trẻ lắm thay! 

Thời buổi này được gọi là loạn lạc, ma quỷ loạn thế nên xảy ra rất nhiều chuyện chưa từng có từ trước đến giờ.. Bắt cóc trẻ một cách công khai, vào nhà giựt của cải của gia chủ, đi trên đường bị đánh thuốc mê, dàn cảnh cướp người, dụ dỗ lòng lương thiện của mọi người mà gạt gẫm. Ăn uống thì hoá chất tràn lan, và khi tai nạn xe cộ xảy ra chỉ có chết, số lượng càng tăng nhanh.. 

Vì vậy ông bà, cha mẹ, anh em, thầy cô giáo... chỉ bảo vệ trẻ trong phạm vi mắt thấy. Chúng ta không thể nào kiểm soát con của chúng ta trong thời gian 24h/24h. Cách duy nhất để bảo vệ Con tránh Xa Tai Ương Tai Nạn cũng như bệnh tật và nạn tai là hãy dạy con Niệm Phật khi còn bé, lớn hơn dạy tụng kinh, trì chú, làm công đức, phóng sinh, cúng dường Tam Bảo, làm từ thiện...
Không cần niệm nhiều chỉ cần bước chân lên xe Bố Mẹ hay ai chở bé hãy vui vẻ nói “nào chúng ta hãy cùng niệm Phật, niệm đến khi sắp đến trường nha con và dừng lại dạy con đọc kệ hồi hướng và phát nguyện cầu sanh Tây Phương”