Hộ niệm

[Hộ Niệm]: Khai Thị Hộ Niệm Khi Lâm Chung.


 

Nam mô A Di Đà Phật!

Thưa cụ…, tôi …; chúng tôi đến thăm cụ. Cụ bây giờ nhất định cảm thấy rất là bệnh khổ. Người nhà của cụ và cả chúng tôi cũng đều rất yêu mến cụ, đều mong rằng cụ sẽ sớm hết bệnh, khỏe mạnh trở lại. (ngưng giây lát)

Nhưng tục ngữ có câu “mỗi người đều có số mạng”, “Bác sĩ chỉ trị bệnh không trị mạng”, theo bệnh tình trước mắt của cụ có thể sớm bình phục được hay không, còn rất khó nói.

Từ lúc cụ bệnh đến nay, bệnh viện lớn nhỏ cũng đã đều đi khám qua, bác sĩ danh tiếng xa gần cũng đều chẩn trị qua, thiết nghĩ cụ hẳn biết được bệnh tình của mình, đối với tình huống sau này cũng nên có sự chuẩn bị tâm lý. (ngưng giây lát).

Con cái, người nhà, bác sĩ đều đã tận lực cả rồi, cũng đã đều hết cách.

Bây giờ chỉ còn một sức mạnh có thể cứu được cụ đó chính là Phật A Di Đà.

Thế thì chúng ta hãy cùng niệm Phật nhé.

Phật A Di Đà biết được bệnh tình của cụ, khổ đau của cụ, cho cụ nương dựa, cho cụ hào quang.

Nam Mô A Di Đà Phật (niệm Phật hiệu).

Nam mô A Di Đà Phật...
(Tịnh Quy dịch)
(Bài từ fb Chuyên niệm A Di Đà Phật)