Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Tử Tù Ở Singapore Niệm Phật Được Vãng Sanh.


 

Ở Singapore, tội phạm buôn ma túy chỉ có tử hình, hình thức là thắt cổ đến chết. Người buôn ma túy rất nhiều, và lại còn rất trẻ. Những tội phạm này sau khi bị bắt, bỏ giam trong tù thì chỉ có chờ ngày lên đoạn đầu đài.

Hội cư sĩ Lâm phật giáo ở Singapore, có cư sĩ Lý Mộc Nguyên, ông đến nhà giam khuyên các tù nhân tụng Kinh Vô Lượng Thọ, Niệm Phật A-di-đà cầu sanh Tịnh độ, phần đông họ đều chấp nhận, nhà tù trở thành Phật thất, phạm nhân Niệm Phật tinh tấn như ở chùa. Do vì đều biết trước ngày mất, cho nên họ buông bỏ hết tất cả thân tâm và việc thế gian, chân thật mà Niệm Phật.

Những tội nhân không Niệm Phật khi lên đoạn đầu đài, toàn thân họ bủn rủn, phải có vài ba người dìu họ đi, khi bị treo cổ chết thì lỗ tai, lỗ mũi, mắt và miệng đều chảy máu.

Những tội nhân có Niệm Phật không cần người dìu, tự lên đoạn đầu đài, khoan thai, bình thành, chẳng có chút sợ sệt, sau khi bị treo cổ, nét mặt bình thường, thật không thể nghĩ bàn. Sau khi thiêu còn thu được xá lợi (cả đời tôi chưa từng thấy qua việc này), xá lợi màu đẹp, lại to, độ cứng của nó khi rơi xuống đất nghe giống như tiếng kim loại, thật là không thể nghĩ bàn.

Một tù nhân sắp bị treo cổ, tất cả tù nhân trong nhà giam đều Niệm Phật tiễn anh đi, đã chứng thật trong Kinh Phật đã dạy: Nếu một ngày, nếu bảy ngày Niệm Phật, chân thật sám hối, nhất tâm Niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, quả là có thể thành công.

Nam Mô A Di Đà Phật.
(Trích: Một trăm truyện Niệm Phật cảm ứng - trang 173)