Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Sư Bà Trí Nghĩa Tu Thiền Cuối Đời Chuyển Sang Tu Tịnh Độ Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh.


TỲ KHEO NI VIỆT  NAM SƯ BÀ TU THIỀN ĐỊNH CUỐI CÙNG CHUYỂN SANG CHUYÊN TU TỊNH ĐỘ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT A DI ĐÀ & BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC LÀM PHẬT.
SAU KHI HỎA TÁNG LƯU LẠI RẤT NHIỀU XÁ LỢI ĐỂ MINH CHỨNG LÀ SƯ BÀ ĐÃ CHỨNG ĐẮT PHẬT QUẢ.!
Nam Mô A Di Đà Phật
-------***---------
Sư Bà Tỳ Kheo Ni Thượng Trí Hạ Nghĩa thế danh Nguyễn Thị Ngoạn trụ thế 87 tuổi tại Tịnh Xá Ngọc Trường Tp Trà Vinh xuất gia tại Ni Viện Thường Chiếu Vũng Tàu.

Sư Bà tu Thiền được mấy mươi năm.
SAU ĐÓ CHUYỂN SANG CHUYÊN TU TỊNH ĐỘ MỘT LÒNG CHUYÊN NIỆM PHẬT A DI ĐÀ, MỘT ĐỜI NGUYỆN CẦU VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC LÀM PHẬT.

Sư Bà nhập định biết mình sẽ ra đi những ngày cuối tháng 5 ÂL.
Và đúng 17h00 ngày 28 tháng 5 Sư Bà viên tịch tinh thần minh mẫn tỉnh táo NIỆM PHẬT ra đi.
Sau đó Đạo Tràng Ban Hộ Niệm Chùa Hưng Thiền Tiền Giang cùng các Phật tử gần xa niệm Phật xuyên suốt tiếp 10 tiếng sau khi Sư Bà viên tịch, kiểm tra thoại tướng sắc mặt hồng hào thân thể mềm mại BẤT KHẢ TƯ NGHÌ [không thể diển tả sự kỳ diệu nhiệm màu].

Sau đó Giác Linh Sư Bà đc đem đi hỏa táng, sau khi HỎA TÁNG vào chiều mùng 2 tháng 6 ÂL thấy rất nhiều viên XÁ LỢI TINH THỂ LỐNG ÁNH LƯU LẠI TRONG TRO HÀI CỐT.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT