Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Sư Bà Như Không Biết Trước Ngày Giờ Tự Tại Vãng Sanh Ngày 18/11/2018 ( 12/10 Mậu Tuất)


 

 

Sau 39 ngày đêm không ăn gì ngoài uống nước lọc. Sư bà viên tịch ngày 18./11/2018 ( 12/10 Mậu Tuất). Sư Bà cả đời tu khổ hạnh , nơi tu hành chỉ là một am thất nhỏ một mình. ngày ngày hành trì niệm Phật không gián đoạn. Sư Bà biểu pháp cho tất cả hành giả tu Tịnh Độ chỉ một câu Phật hiệu: A DI ĐÀ PHẬT! là con đường tắt liễu sanh tử. Sống mà ra đi không bị BỆNH KHỔ - TỬ KHỔ. Trước Khi Sư Bà ra đi đã nói cho một đệ tử của Sư Bà ( Con Gái Của Sư Bà cũng xuất gia) là bà vãng sanh TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TRUNG PHẨM THƯỢNG SANH ( phẩm thứ 8) .

Sau khi viên tịnh Sư Bà để lại xá lợi TIM vẫn còn nhịp đạp và một số xá lợi xương trong suốt.

CẢM NHẬN:
Phú quý học đạo khó vì kẻ theo đuổi công danh lấy việc thăng quan tiến chức làm trọng; kẻ ham vui phóng dật coi tịnh tu là khổ, đâu ai chịu buông bỏ trần lao để gởi lòng nơi Tịnh Ðộ, trường chay thờ Phật!

Tịnh thất Huyền Giác - Thanh Hóa.

Nam Mô A Di Đà Phật!