Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Niệm Phật 3 Tháng Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh.


 

Nam Mô A Di Đà Phật !

Chúng con vô cùng hoan hỉ báo tin (hơi muộn vì bận rộn công việc ) với Lão Cư Sĩ Diệu Âm cùng các Sư Huynh Đệ Tỷ Muội, chư vị Liên Hữu đồng tu:

Cụ Đinh Thị Hồng Vân 80 tuổi đã vãng sanh ngày 4/5/2018 bất khả tư nghì. Cụ mới Niệm Phật được 3 tháng. Từ khi có người khuyên cụ niệm Phât A DI ĐÀ, cầu sanh về đất nước của Ngài (Tây Phương Cực Lạc) sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn sinh tử luân hồi khổ đau như ở đây nữa.

Cụ đã phát tâm tin tưởng và làm theo. Đến ngày 3/5/2018 (tức 1 ngày trước lúc vãng sanh), sau thời khóa Niệm Phật sáng Cụ bảo con gái cụ "Con ra chợ mua hoa về dâng Tam Bảo, hôm nay có rất nhiều người đến niệm Phật cùng mẹ vãng sanh, ngày mai mẹ sẽ đi".

Con gái cụ đã mua hoa cúng dường và gọi mấy anh chị em trong nhà tới niệm Phật cùng mẹ.

Tới ngày hôm sau mấy người con tiếp tục niệm Phật cùng mẹ. Mọi người thấy mẹ vui vẻ lạ thường, niệm đến khi mẹ thấy mỏi thì nằm xuống giường niệm tiếp và rồi mỉm cười nét mặt vô cùng hoan hỷ ra đi.

Sau hơn mười tiếng đồng hồ hộ niệm cụ để lại thoại tướng vô cùng tốt đẹp. Toàn thân mềm mại, miệng vẫn mỉm cười môi thì đỏ tươi. Mấy Nhà Sư tu niệm Phật đã có đôi lần tới khai thị cho cụ giờ được chứng kiến cảnh tượng thù thắng này, Thầy nói "Thầy cũng không làm được như cụ". A DI ĐÀ Phật !

Anh Hưng thay mặt gia đình gửi lời cảm niệm và tri ân công đức tới Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Cư Sĩ Diệu Âm Kim Ngọc cùng tất các các Sư Huynh Đệ Tỉ Muội đã niệm Phật cùng với gia đình hỗ trợ cho mẹ Đinh Thị Hồng Vân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật !