Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Nhờ công đức phóng sanh bé Mỹ Quân được Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp dẫn vãng sanh


 

Bé Mỹ Quân bị ung thư xương nhưng nhờ có duyên lành gặp được pháp môn niệm Phật, lại thêm phóng sanh cứu vật nên nghiệp chướng nhờ đó được hóa giải. Cơn đau thể xác không còn dày vò thân thể bé mỗi ngày và bé được Quán Thế Âm bồ tát báo mộng sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Mẹ bé vì quá thương con nên không muốn bé vãng sanh khi còn quá nhỏ nên cố gắng níu kéo bé ở lại. Vì muốn độ mẹ nên bé hiện thân tiểu bồ tát đứng trên hoa sen để khai thị cho mẹ mình trước khi về Tây Phương Cực Lạc.

A DI ĐÀ PHẬT!

Sưu Tầm