Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh] : Nguyễn Mai Phương - Pháp Danh : Diệu Âm Liên Tịnh - Hưởng dương : 11 tuổi. Lưu Lại 2 Chiếc Răng Hoa Sen, 1 Chiếc Lắc Bạc A Di Đà Phật


XÁ LỢI VÀ DI NGUYỆN BÉ MAI PHƯƠNG - PHÁP DANH: LIÊN TỊNH ĐỂ LẠI 

2 cái răng trắng phao rất đẹp nhìn như hình hoa sen : biểu trưng cho cháu CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

1 viên màu hơi nâu nâu hình giống hệt trái tim : biểu trưng cho TÍN NGUYỆN KIÊN CỐ, LÒNG TIN TRONG SẠCH

1 chiếc lắc tay bạc mỏng có chữ A DI ĐÀ PHẬT Thầy Nhuận Đức tặng, sau khi hỏa thêu ở trong lò lửa thêu mạnh cực kì còn nguyên vẹn để lại cho Thầy giảng Một Câu A DI ĐÀ PHẬT niệm đến cùng. 

 

Bé Mai Phương Vãng Sanh Để Lại Gì ? 

Để Lại Những Món Quà Đặc Sắc Cho Người Niệm Phật Chúng Ta. Để Lại Những Biểu Pháp Quá Tuyệt Vời. 
 2 cái răng trắng phao rất đẹp nhìn như hình hoa sen : biểu trưng cho cháu CHÂN THẬT NIỆM PHẬT. 
 1 viên màu hơi nâu nâu hình giống hệt trái tim : biểu trưng cho TÍN NGUYỆN KIÊN CỐ, LÒNG TIN TRONG SẠCH. 

( Cháu không biết 1 pháp tu nào hết, chỉ nghe lời Nhuận Đức dạy niệm Phật cầu sanh Cực Lạc là cháu chân thật nghe lời không biết 1 cái gì hết nên gọi là LÒNG TIN TRONG SẠCH. CHÂN THẬT niệm câu PHẬT HIỆU cầu sanh CỰC LẠC mà thù thắng như vậy). 

1 chiếc lắc tay bạc mỏng có chữ A DI ĐÀ PHẬT Thầy Nhuận Đức tặng, sau khi hỏa thêu ở trong lò lửa thêu mạnh cực kì còn nguyên vẹn để lại cho Thầy Đức giảng Một Câu A DI ĐÀ PHẬT niệm đến cùng. 

  QUÁ VI DIỆU, ĐẶC BIỆT VÔ CÙNG

 Cháu ra đi mà gia đình cháu được độ hết. Rõ ràng 1 người niệm Phật vãng sanh sẽ độ cả gia đình, thân bằng quyến thuộc của mình. Tuyệt vời lắm quý vị.

 Riêng cháu nói rằng ra đi để lại chiếc lắc A DI ĐÀ PHẬT cho Thầy giảng Một Câu A DI ĐÀ PHẬT niệm đến cùng thì rõ ràng tồn tại. Nên nói rằng BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT TỒN TẠI VĨNH CỬU, BỔN NGUYỆN NIỆM PHẬT CHÂN THẬT. CHÂN THẬT PHẢI TIN. TIN 100% 

 Những nhân duyên cháu để lại đặc biệt lắm :

 2 cái răng hình bông sen dạy chúng ta dùng cái miệng này CHÂN THẬT NIỆM PHẬT, cái miệng này không niệm Phật là cái miệng này tạo khẩu nghiệp liền.

 Để lại hình tướng giống như trái tim khuyên chúng ta LÒNG TIN ĐỐI VỚI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ CHÂN THẬT, GẦY DỰNG TÍN NGUYỆN KIÊN CỐ, LÒNG TIN TRONG SẠCH.

 Để lại câu A DI ĐÀ PHẬT để nhắc nhở chúng ta Một Câu A DI ĐÀ PHẬT này Niệm Đến Cùng, Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.
==> Chúng Ta Chuyên Niệm Phật -  Xuất Hiện Những Biểu Pháp Này Đặc Biệt Quá, Giúp Cho Chúng Ta TĂNG TÍN TÂM TÍN NGUYỆN NIỆM PHẬT, LÒNG TIN CÀNG KIÊN CỐ QUÝ VỊ PHẬT TỬ.!

 Nên nhận thức cháu 11 tuổi đã thị hiện đến đây cháu thường dùng miệng niệm A DI ĐÀ PHẬT, dùng tâm nhớ Phật, LÒNG TIN TRONG SẠCH thành tựu cuối đời vãng sanh thù thắng. Biểu pháp rõ ràng : thân thể bệnh đau không than thở, không tìm thuốc, không tìm bác sĩ, luôn luôn niệm Phật cầu sanh Cực Lạc.

 Một tấm gương bé nhỏ niệm Phật đặc biệt tuyệt vời vãng sanh. Độ cả gia đình người thân dòng họ : ông bà, cô chú của cháu vô cùng hoan hỷ khi cháu của mình ra đi được bao nhiêu người đưa tiễn. Làm một tấm gương người vãng sanh tuyệt vời

 Cháu Phương đến thế gian này độ 1 số chúng sanh quá đông, nhân duyên quá đặc biệt, ra đi để lại những biểu pháp tuyệt vời.

 Cháu cuối đời niệm A DI ĐÀ PHẬT ra đi tự tại, không chảy miếng nước mắt nào luôn. QUÁ THÙ THẮNG. Đây là tấm gương LÒNG TIN BỔN NGUYỆN TRONG SẠCH, VÃNG SANH THÙ THẮNG. 

 Cháu là người hội tụ THIỆN CĂN, PHƯỚC BÁU, NHÂN DUYÊN ĐẦY ĐỦ, TIN CÂU PHẬT HIỆU CHÂN THẬT, rõ ràng LÒNG TIN CHÂN THẬT, NIỆM PHẬT VÃNG SANH. Quá tuyệt vời. 

 Cháu Phương - Pháp Danh : Liên Tịnh này thị hiện đến thế gian bệnh đau vô cùng, niệm Phật cầu Sanh Cực Lạc; dạy mỗi 1 con người bệnh đau nên chân thật niệm Phật đi, nhắc nhở mình thân khổ đau tha thiết niệm Phật cầu sanh Cực Lạc.

Bé hiện tướng ở cõi đời khổ, CHÂN THẬT NIỆM PHẬT CẦU SANH CỰC LẠC an tường ra đi, khoanh tay để trước ngực giống như cung kính cảm ơn chúng sanh. Nằm an tường tự tại, sắc diện rất là tốt, đúng là người vãng sanh thù thắng.

--> Nên mỗi 1 con người chúng ta nên GẦY DỰNG TÍN TÂM TÍN NGUYỆN, NIỆM PHẬT CẦU SANH CỰC LẠC.

 Coi qua công đoạn này Nhuận Đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng sanh niệm Phật càng TĂNG THÊM TÍN TÂM TÍN NGUYỆN, nên học theo tấm gương bé niệm Phật vãng sanh này.

↪ Cháu Phương vãng sanh để lại những món quà đặc biệt quá. Rất là biết ơn cháu. Để lại những biểu Pháp tuyệt vời. Để lại những kỷ niệm ấn tượng sâu sắc cho chúng sanh.

 Nhuận Đức coi xong chia sẻ cho quý vị, để chúng sanh khắp nơi nơi được nhờ quý vị. Lòng Tin Về Niệm Phật Càng Kiên Cố để Quyết Chí Đời Này Chúng Ta Phải Hẹn Gặp Nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Nhứt Định Nha Quý Vị.

 QUYẾT TÂM  Đời Này Chúng Ta Phải Về Cực Lạc gặp nhau. Muốn hết khổ thì phải nhứt định niệm Phật về Cực Lạc. Quyết Tâm Hàng Phật Tử. Cố gắng lên quý vị. CHỈ CẦN NẮM CHẮC CÂU PHẬT HIỆU, TÍN NGUYỆN KIÊN CỐ THÌ NHỨT ĐỊNH ĐỜI NÀY CHÚNG TA SẼ GẶP NHAU Ở TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. 

 Và chúng ta quyết tâm niệm Phật đời này hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. A DI ĐÀ PHẬT."
(Trích lời bài giảng Pháp của Thầy Thích Nhuận Đức)
---------------------------------------------------------------
A DI ĐÀ PHẬT 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng sanh về Tịnh Độ