Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Một Cụ Ông Vãng Sanh Trong Lúc Đang Lễ Phật [Video]


   

   Một trường hợp vãng sanh hy hữu xảy ra tại Việt Nam khi một cụ ông ngụ tại tỉnh Kiên Giang đã niệm Phật tự tại vãng sanh. Suốt hơn 30 năm chỉ một câu Phật hiệu không hề gián đoạn, lòng buông bỏ mọi thị phi, cụ đã thành tựu pháp Niệm Phật khi báo trước cho con cháu biết trước ngày giờ vãng sanh của mình. Thấy cụ vào ngày vãng sanh vẫn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường nên mọi người sinh tâm nghi ngờ cho đến khi cụ đến trước bàn thờ lễ Phật…

Nam Mô A Di Đà Phật!
Video trích từ bài pháp Tu Đến Đâu Rồi
Đại đức giảng sư: Thích Trí Huệ