Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Mạng Chung Nghe Dah Hiệu Phật Cũng Được Vãng Sanh.


   

 Ba năm trước, vị liên hữu họ Hoàng nói nói với tôi rằng chị của cô ấy mất rồi, sau đó cô gặp một vị sư phụ đến từ Phật học viện Ngũ Minh nói với cô ấy rằng, chị cô đã đi về thế giới Tây phương Cực Lạc.

Cô ấy nói chị cô lúc bình thường chưa từng niệm Phật, cuộc sống rất vất vả. Khi hay tin chị mình mắc bệnh nguy kịch, cô vội vàng trở về quê nhà ở Hà Nam, chị cô đã ở trong tình trạng hôn mê sâu, cô ấy liền mở máy niệm Phật ra để bên người của chị mình, chưa được bao lâu thì chị cô đã ngừng thở. Sự việc trải qua đơn giản có thế, mà người chị của cô cũng vãng sanh về miền Cực Lạc, thật là vi diệu không thể nghĩ bàn.

 Việc "không thể nghĩ bàn" này cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí tôi, nhưng cũng chỉ là câu đố. Thiện tri thức chưa kịp đến khai thị, chỉ là một cái máy niệm Phật mà có thể vãng sanh.

 Tháng 11 năm ngoái, khi tôi đang niệm Phật thì đột nhiên hiểu ra: "Sức mạnh bản nguyện Phật A-di-đà, ai nghe danh hiệu muốn vãng sanh, đều được đến cõi nước Phật kia, tự khắc đạt đến bất thoái chuyển". Khi đó, tôi vui mừng tột cùng, Phật không nói lời hư đối, hễ ai nghe danh hiệu của Ngài, nguyện vãng sanh thì đều được vãng sanh cả.

 Chị của cư sĩ Hoàng chính là nghe được sáu chữ danh hiệu: "Nam Mô A Di Đà Phật" mà ra đi, Phật A-di-đà quá đỗi từ bi, nghe danh hiệu đều được Ngài rước đi.

 Năm nay, khi các liên hữu trợ niệm cho người chết thêm vào câu kim ngôn của Phật để khai thị, kết quả đặc biệt thù thắng.

 Như bà Kỳ Thâm 70 tuổi, khi chết sắc mặt trắng bệch, miệng há ra, để trong nhà xác đã ba ngày. Sau khi trợ niệm, miệng bà khép lại, sắc mặt ửng hồng, người nhà thân quyến thấy đều rất kinh ngạc, nói: "Sao mẹ tôi lại trở nên dễ nhìn thế".

 Một vị cư sĩ già cẩn thận sờ toàn thân thấy thi thể đặc biệt mềm mại, đỉnh đầu nóng hổi, mọi người có mặt đều rất vui mừng. Giờ đây cả nhà họ đều được hoá độ, họ tin Phật, niệm Phật, thật khiến cho chúng ta rất cảm động.

 Lại có một vị cư sĩ họ Lưu, sau khi chết để ở nhà xác đã ba ngày, miệng há hốc, khi trợ niệm và khai thị đặc biệt thêm vào và lặp đi lặp lại câu: "Sức mạnh bản nguyện Phật A-di-đà, ai nghe danh hiệu muốn vãng sanh, sẽ được sanh về cõi Phật kia, tự khắc đến nơi bất thoái chuyển". Mọi người dần dần nhìn thấy miệng bà khép lại, trên gương mặt hiện nét vui mừng; các liên hữu trợ niệm trần đầy niềm tin.

Đích thực là không thể nghĩ bàn.

(Ngày 26 tháng 4 năm 2001, cư sĩ Diệu Hồng ghi).
Nam Mô A Di Đà Phật.
(Trich: Một trăm truyện niệm Phật cảm ứng - trang 70)