Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Lão Thật Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh - Cụ Bà Hứa Bích Châu- PD: Diệu Thiện


TẤM GƯƠNG LÃO THẬT NIỆM PHẬT VÃNG SANH CỦA CỤ BÀ HỨA BÍCH CHÂU PD DIỆU THIỆN

* CỤ BÀ KHÔNG BIẾT CHỮ

* CỤ BÀ THẬT THÀ - NGHE LỜI - THẬT LÀM THEO LỜI DẠY CỦA SƯ PHỤ MÌNH (NI SƯ THÍCH NỮ NHƯ LAN)

* CỤ BÀ THẬT TIN - THẬT NGUYỆN - CHUYÊN NIỆM ĐỨC TỪ PHỤ A DI ĐÀ PHẬT

* ĐƯỢC TỪ PHỤ A DI ĐÀ PHẬT BÁO MỘNG CHO BIẾT CỤ BÀ SẼ VÃNG SANH

* CỤ BÀ KHẤN XIN TỪ PHỤ CHO BÀ ĐƯỢC VÃNG SANH ĐÚNG VÀO NGÀY VÍA PHẬT A DI ĐÀ (17/11 NĂM ĐINH DẬU)

* CÙNG TÂM NGUYỆN CỤ BÀ MUỐN ĐƯỢC VÃNG SANH NGAY TẠI CHÙA HƯNG THIỀN, ĐƯỢC SỰ HỘ NIỆM CỦA SƯ ÔNG THÍCH PHƯỚC ĐỨC, SƯ PHỤ, CÙNG TOÀN THỂ QUÝ SƯ CÔ VÀ ĐẠI CHÚNG

* CỤ BÀ ĐỂ LẠI XÁ LỢI 15 CHIẾC RĂNG ĐÚNG NHƯ LỜI NGUYỆN CỦA QUÝ SƯ CÔ CHÙA HƯNG THIỀN

TẤT CẢ ĐỂ LÀM MINH CHỨNG CHO NGƯỜI NIỆM PHẬT "NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT" !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT