Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Hòa Thượng Tịnh Không Giao Cho Tôi Phải Làm Gương Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Tại Việt Nam.


 


   LỜI KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HUỆ 

           Tôi là một Hòa thượng nhỏ xíu như ngón tay út, nhỏ xíu.  Tôi gặp mấy vị Hòa thượng tôi đều lạy tất cả. Nếu mà so sánh tất cả Hòa Thượng khác tôi lạy hết- chỉ có cách làm sao tôi được Phật rướt- chỉ có cách đó.
      "Thầy giao cho tôi làm gương vãng sanh ở Việt Nam". Quý vị giúp tôi đi, làm sao tôi vãng sanh???

Phật tử nói: Sư Ông vãng sanh tại Đại Tòng Lâm...(Sư ông lắng tai nghe) giỏi giỏi , chỉ có cách đó mới làm gương.
       Thứ nhất: Trước khi tắt thở vẫn ngồi trên đài thuyết pháp- khi Phật đến tất phải có Hào quang và mùi hương thơm- Tôi nói xin cáo với quý vị quang khách tôi xin chào hết quý vị Phật tử, Phật tới rồi tôi đi nhé, chỉ có cách đó mới làm gương. Tôi sẽ mời Chính quyền ở Sài Gòn, các Pháp sư, phật tử đến chứng kiến. Tôi nói xong tôi nhắm mắt, rồi đi, chỉ có cách đó thôi. 

       Thầy cũng đã nghĩ rồi... Tôi ở chỉ có chùa nhỏ xíu, chùa này họ cho mượn để ở. Ông ở Đại Tòng Lâm cũng mời ra ở, đất rộng, người đông nhà ổng rộng lắm, chùa lớn mấy mẫu. Chủ nhật đến là tôi đi...Đại Tòng Lâm ổng thiết tha mời, ổng làm cho tôi một căn đầy đủ, từ tắm, tiêu, ngủ trang trí đẹp. Ông thiết tha tự vì ổng thương tôi. Tôi có đem gì danh dự cho ông Tôi người 98 tuổi, thuyết pháp vài năm nữa mới đi, vì tôi nay còn khỏe- có khi đến 100 tuổi....

       Tôi nói thuyết Pháp tỉnh táo cũng làm gương. 

       Nói Phật tới rồi tôi đi, đó là làm gương.
       Tôi sẽ đi gặp Hòa Thượng lần nữa, Tôi sẽ qua gặp Thầy sẽ hỏi làm gương như thế nào? Tôi thăm Hòa Thượng Tịnh Không, thăm Hòa Thượng là thăm hết tất cả các nước Anh Pháp.... tất cả các quốc tế.

         Chỉ có thuyết Pháp trước khi tắt thở, thuyết pháp tỉnh táo rất là chí lý, đầy đủ! Rồi nói một câu Phật đã tới rồi, chào tất cả xin cáo quý vị, quý vị gặp tôi ở Tây Phương Cực Lạc. "Đúng ra điều đó tôi không nói trước!" Tôi dám nói một câu ít có người như tôi, nhưng chỗ này tôi khoe một chút, là tôi có chỉ tay này, ít ai có chỉ tay này, (Ngài đưa bàn tay chỉ từ cổ bàn tay đến đầu ngón) từ đây... đến đây...là tôi đến Tây Phương, chỉ tay này là tôi khoe.

        Tôi niệm A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật...tập phải như vậy mới nhất tâm, ít nhất một ngày niệm 100 ngàn tiếng. Niệm A Mi Đà Phật cho nó quen miệng, tôi tin mấy cô niệm chưa ra mười tiếng mà quên mất.

         Câu A Mi Đà Phật rất màu nhiệm. Quý vị niệm 10 ngàn tiếng, cộng thêm trì Chú Đại Bi ít nhất ba biến, nhiều hơn còn tốt để chữa bệnh, (bệnh dịch)bệnh nó dang ra. Nhân cơ hội này cho họ tu niệm Chú Đại Bi đẩy bệnh, bệnh nó không dám lại gần. Hủ nước niệm Chú Đại Bi 30 biến để uống bệnh sẽ hết, có Chú Đại Bi sẽ đẫy ra. Rất tiếc tôi  nghĩ ra, nhưng tôi chưa làm... rồi tặng từng nhà mỗi nhà một chai để uống trừ bệnh này.

(Bài này ghi từ lời nói của Sư Ông Thích Thiện Huệ khai thị trong Clip. Ngày 28-2-2020) nếu có thiếu sót chút ít. Kính mong chư vị phủ chánh thêm cho hoàn hảo. Lh rất cảm ân)

Xin Thường Niệm A DI ĐÀ PHẬT
Trích từ FB:  Diệu Âm Liên Hoàng