Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Hòa Thượng Mộng Tham Tự Tại Ngồi Vãng Sanh Bất Khả Tư Nghì- Ngày 27/11/2017 ( 10/10/2017 AL)


- NGÀY 27/11/2017, VÀO LÚC 4 GIỜ 30 PHÚT BUỔI CHIỀU. HOÀ THƯỢNG MỘNG THAM ĐI DẠO MỘT VÒNG BÊN NGOÀI, LÚC TRỞ VÀO PHÒNG NÓI RẰNG:

+ "ĐƯỢC RỒI , VIÊN MÃN RỒI , NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH RỒI".

- NÓI XONG NGÀI NGỒI MÀ THỊ TỊCH, 87 HẠ LẠP, THỌ THẾ 103 TUỔI.

- LÚC ĐÓ QUANG CẢNH BÊN NGOÀI TRÊN TRỜI BẦU TRỜI NGŨ ĐÀI SƠN XUẤT HIỆN RẤT NHIỀU MÂY NĂM SẮC, ĐƯỢC DU KHÁCH VÀ NGƯỜI DÂN ĐÃ GHI LẠI, THẬT LÀ HY HỮU.

- ĐỂ LẠI MỘT BIỂU PHÁP BẤT KHẢ TƯ NGHÌ CHO CÁC ĐỒNG TU TỊNH ĐỘ. MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG MỘT ĐỜI CHẮC CHẮN THÀNH TỰU. 

- LỄ TRÀ TỲ HÒA THƯỢNG MỘNG THAM 

- Ngày 3/12/2017, tại chùa Chân Dung, Ngũ Đài Sơn, Thành phố Hân Châu, tỉnh Sơn Tây đã diễn ra lễ tra tỳ, tưởng niệm Trưởng lão Hòa Thượng Mông Tham.

- Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của giới Phật trong nước và ngoài nước đến tưởng niệm và tiễn đưa nhục thân trưởng lão Hòa thượng đến nơi trà tỳ. Hội trưởng hiệp hội Phật giáo Trung Quốc – Thích Học Thành tuyên đọc lời truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Mộng Tham. Tiếp đó, Ngài xướng lễ niệm kinh cầu nguyện.

- Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm và nhiều cảm xúc với sự tham gia của hàng vạn Tăng Ni Phật tử.

- Được biết, Mộng Tham Trưởng lão sinh ngày 13/07/1915, viên tịch vào ngày 27/11/2017. Ngài thế danh Lưu Đoan Đình, trụ thế 103 tuổi, với 87 năm hạ lạp.

- Ngài từng là học trò của vị cao Tăng thời thời cận đại Trung Quốc như : Hoằng Nhất, Hư Vân, Từ Châu, Đàm Hư .v.v. Ngài đã dành hết thời gian, cuộc đời mình cho việc tu học Phật pháp, phục hồi nền giáo dục Tăng già, kiến thiết xây dựng chùa chiền, tiếp Tăng độ chúng dạy Luật và hoằng pháp. Ngài đã từng tuyên giảng kinh điển như kinh Hoa Nghiêm, Địa Tạng tam kinh..v.v.  khắp nơi

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trích từ: Tư Lương Tịnh Độ