Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Đức Phật Đem Hoa Sen Đến Nghinh Đón Đồng Tử 12 Tuổi.


  

Vào triều đại nhà Minh, Viên Tôn Đạo có người con trai tên là Đăng, vừa 12 tuổi thì bị ung thư lá lách sắp chết. Đăng thưa với thúc phụ rằng:
- Con sắp chết rồi, sao thúc phụ không cứu con?
Hoàng Đạo đáp:
- Con cần niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh về nước của Phật. Thế giới này tràn đầy năm thứ ô trược, con không nên lưu luyến làm gì!

Bé Đăng vâng lời, chắp tay niệm "Nam mô A Di Đà Phật", thân thuộc xung quanh cũng niệm theo để trợ niệm. Một lát sau, bé Đăng cười và nói: Thấy một đóa sen nho nhỏ màu hồng nhạt.
Lát sau lại nói:
- Đóa hoa sen đang to dần, màu hồng tươi thắm rực rỡ không thể diễn tả!
Lát sau lại nói:
- Đức Phật đã đến rồi! Hào quang tướng hảo chiếu sáng cả nhà!

Sau đó không lâu, hơi thở của bé Đăng sắp cạn kiệt, bố bé Đăng bảo rằng:
- Con hãy xưng niệm danh hiệu Phật chứ đừng nghĩ gì cả!
Bé Đăng gắng sức chắp tay niệm danh hiệu Phật và trút hơi thở cuối cùng.

(Tịnh độ Thánh hiền lục).

Lời bàn : Hài nhi bú sữa dù không biết mùi vị, thân vẫn lớn từng ngày. Người bệnh dùng thuốc thang, chẳng rõ tính chất thuốc, bệnh bớt theo thời gian. Dù biết hay không biết, niệm Phật được vãng sanh kết quả tương tự vậy!

Nam mô A Di Đà Phật.
Pháp sư Huệ Tịnh.