Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Cụ Nguyễn VĂn Tả Biết Trước Ngày Giờ Tự Tại Vãng Sanh


 

CỤ NGUYỄN VĂN TẢ QUÊ Ở TIỀN GIANG GIÁC NGỘ VÔ THƯỜNG. LÃO THẬT NIỆM PHẬT , ĐƯỢC A DI ĐÀ PHẬT THỌ KÝ BIẾT TRƯỚC NGÀY GIỜ VÃNG SANH (05/01/2018)

- Năm ngoài 80 t Cụ về Chùa Thiền Vân ( Tiền Giang) bạch với Sư Cô trụ trì. Con già rồi cả đời lo cho đàn con cháu . nay con đã thông báo với gia đình . rằng con buôn duyên thế gian tìm về Chùa tu Tịnh nghiệp niệm Phật cầu vãng sanh.

- Các con cháu ráng yêu nhau sống tốt niệm Phật một đời về với Phật. Nay con Xin Sư Cô từ bi cho một nơi cóc nhỏ và một ảnh Đức Phật A Di Đà con lo niệm Phật chờ ngày bỏ báu thân con quyết lòng theo Phật về Tây Phương.

- Sư Cô từ bi hứa khả. Hơn 10 năm cụ hiền hòa chăm chỉ lão thật niệm Phật .Và cụ đã thấy Phật nhiều lần. Cụ cười vui vì được Phật A Di Đà thọ ký .Cụ biết ngày giờ ra đi tỉnh táo niệm Phật.

- Giây phút ra đi Cụ tươi vui niệm A Di Đà Phật nhẹ nhàng ra di vào lúc 12 giờ ngày 05/01/2018 (Tức 19/11/2017 ÂL). Và còn nhiều điều vi diệu mà Sư Cô đã chứng kiến.

- Cụ thọ Bồ Tát Giới. Thế danh Sa Di Thích Đức Chánh . trụ thế 90 tuổi. Hai người con gái của cụ đã xuất gia là Sư Cô Chùa Thiền Vân.

- Quí Sư Cô và Chư Ni cùng đạo tràng gia môn hiếu quyến đồng trợ niệm . Sư Và Sư Cô cùng đạo tràng niệm Phật xuyên suốt 15 giờ đến khi nhập liệm hồi hướng.

Ký Sự theo lời kể của Cư Sĩ Bùi Thị Liên

BAN HỘ NIỆM CHÙA HƯNG THIỀN
A DI ĐÀ PHẬT