Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Chuyên Hạnh Niệm Phật, Vãng Sanh Tự Tại.


   

Ngô Cửu Muội, vào năm 1992 đã được 83 tuổi, là người ở đội 14, thôn Thang Liên, làng Đường Thị, thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô.

Từ nhỏ bà hết lòng kính tin Phật pháp, theo mẹ ăn chay niệm Phật.

Tháng chạp âm lịch năm 1992, bị bệnh nhẹ, bà dặn con gái là Chu Huệ Cầm gọi người anh và cháu trai ở xa nhất định phải về nhà trong vòng ba ngày 15, 16, 17.

Vào ngày 15, con trai và cháu nội đều về nhà, bà mừng rỡ trò chuyện cùng con cháu.

Ngày 17 bà nói với con gái: "Hôm nay con nấu cơm sớm hơn mọi ngày nhé, trưa nay mẹ sẽ vãng sanh".

Đến 10 giờ, con gái bà đi nấu cơm trưa, con trai và cháu nội ngồi bên giường nói chuyện với bà, bà còn kêu cháu nội niệm Phật A-di-đà. Một lát sau bà bảo cháu nội gọi cô nó vào, con gái Huệ Cầm vừa bước vào trong phòng bà, bà đưa tay lên vẫy chào tạm biệt con gái rồi an nhiên vãng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật.
(Trích Một trăm truyện niệm Phật cảm ứng, trang 27)