Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Chú Chó Kỳ Kỳ Ăn Chay, Tu Hành 9 Năm - Biết Trước Ngày Giờ Tự Tại Vãng Sanh.


 

【狗狗吃素修行九年,預知時至自在往生瑞相稀有 】
【Chú chó ăn chay, tu hành 9 năm; biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh, thoại tướng hiếm có】

2019年3月5日,上午八點半
Ngày 05/03/2019, vào lúc 8h30 sáng

這是琪琪(音)妙音小菩薩九年前皈依,素食九年。
Đây là Kỳ Kỳ - Tiểu Bồ tát Diệu Âm,9 năm trước đã quy y, ăn chay 9 năm.

前三年學習《地藏經》,
3 năm trước học tập Kinh Địa Tạng

在他居住的這個籠子邊上 綁上《地藏經》的視頻 然後他就看。
Bên cạnh chuồng của chú ở, gắn máy tụng Kinh Địa Tạng để chú có thể nghe Kinh.

後來是播放淨空老法師的播經機《地藏經》三、四年。
Sau đó, 3 - 4 năm nghe Kinh Địa Tạng do Tịnh Không Lão Pháp sư giảng.

然後是《無量壽經》幾年,
Sau đó, vài năm nghe giảng Kinh Vô Lượng Thọ,

淨空的法師的佛號是有四年的時間。剛開始是快版的阿彌陀佛。
Nghe tiếng niệm Phật của Tịnh Không Pháp sư thời gian là 4 năm. Lúc mới bắt đầu là nghe niệm A Di Đà Phật bản nhanh.

然後因為是琪琪(音)年級大了, 16歲了,老了;聽一些慢版的心能比較清淨。調成慢版的阿彌陀佛比較攝心。
Sau đó, vì tuổi của Kỳ Kỳ đã lớn, 16 tuổi, già rồi; Nghe bản niệm Phật chậm hơn để tâm thanh tịnh hơn. Bản niệm A Di Đà Phật giai điệu chậm thì dễ nhiếp tâm hơn.

琪琪(音)妙音小菩薩往生紀實 2019.3.5
Ký sự vãng sanh của Kỳ Kỳ - Tiểu Bồ tát Diệu Âm ngày 5.3.2019

现在走了十九个小时了,走了十九个小时了, 看一下,看一下,
Hiện tại, Chú vãng sanh đã được 19 tiếng rồi, xem qua 1 chút nào (thân thể của Chú lúc này vô cùng mềm mại)

在他走之前,我去請示過淨空老法師,請淨空老法師開示,我就問了一個問題,想問一下淨空老法師,動物走後能不能直接往生西方極樂世界?
Trước khi Chú vãng sanh, tôi có đi thỉnh qua ý kiến của Tịnh Không Lão Pháp sư. Tôi đã hỏi 1 câu hỏi, muốn hỏi Tịnh Không Lão Pháp sư rằng, sau khi động vật mất có thể trực tiếp vãng sang Tây Phương Cực Lạc Thế giới hay không?

淨空老法師告訴我可以,所以我就非常有信心。
Tịnh Không Lão Pháp sư nói với tôi là có thể, cho nên tôi rất có tín tâm.

琪琪算是預知時至走的,在昨天下午1點19分走的,
Rốt cuộc, Kỳ Kỳ biết trước ngày giờ ra đi, vào lúc chiều 1 giờ 19 phút vãng sanh,

昨天是正月二十八;她走的時間是1點19分,在這之前呢,已經有師兄,打出了這個數字,可以算是預知時至吧。
Hôm qua là 28 tháng giêng, thời gian Kỳ Kỳ vãng sanh là 1 giờ 19 phút, trước thời điểm này, đã có Sư huynh, viết ra những con số, cũng có thể xem như là biết trước thời giờ.

他是1點19分走,到1點17分,身體開始呈現拜佛的一個狀況,面向西北方,雙腳向後,走的時候沒有痛苦,
Chú là vào lúc 1 giờ 19 phút vãng sanh; lúc 1 giờ 17 phút, thân thể bắt đầu biểu lộ một cử động như trạng thái lạy Phật, mặt hướng phía Tây bắc, hai chân hướng sau, lúc ra đi không có một chút gì đau khổ,

臨走之前是兩天不吃不喝,然後一直到走,沒有哼過一聲,沒有呈現過一絲毫的痛苦狀.
Trước khi vãng sanh 2 ngày, không ăn không uống, mãi cho đến lúc vãng sanh, không có kêu rên tiếng nào, không hề biểu lộ một chút trạng thái thống khổ nào.

他是屬於臟器衰竭,因為問過醫生的,已經沒有搶救的價值了,年歲大了,16歲了。
Chú bị suy nội tạng, vì đã hỏi qua bác sĩ, đã không còn khả năng cứu chữa, tuổi của chú đã lớn, 16 tuổi rồi.

從三個半月跟著我,一直到現在,16歲;我也不執著了,放下了,阿彌陀佛
Chú theo tôi từ lúc ba tháng rưỡi, mãi cho đến hôm nay là 16 tuổi. Tôi cũng không chấp trước nữa, buông xả thôi, A Di Đà Phật.

昨天走了以後是我們的幾位師兄助念,護生群的師兄一直在助練,走的非常好,非常圓滿!
Hôm qua, sau khi chú vãng sanh, là do vài sư huynh chúng tôi trợ niệm, các sư huynh của nhóm hộ sanh trợ niệm. Chú vãng sanh rất tốt, rất viên mãn!

感恩諸佛菩薩慈悲加持! Cảm ân Chư Phật, Bồ Tát từ bi gia trì!

感恩淨空老法師! Cảm ân Tịnh Không Lão Pháp sư!

感恩龍天護法! Cảm ân Long thiên hộ pháp!

感恩十方三世一切諸佛菩薩! Cảm ân thập phương tam thế nhất thiết Chư Phật, Bồ Tát!

感恩所有的師兄們! Cảm ân các sư huynh!

感恩大家! Cảm ân mọi người!

憶如來! Nhớ nghĩ Như Lai

阿彌陀佛 阿彌陀佛 阿彌陀佛
A Di Đà Phật !

Source/Nguồn: 淨空法師 歡喜念佛六和園地