Gương vãng sanh

[GƯƠNG VÃNG SANH]: Câu Chuyện Niệm Phật Tự tại Vãng Sanh Năm 2014


    Chúng ta xem thấy cái tin tức này, hai ba tháng về trước, một bé gái nhỏ mười tuổi niệm Phật vãng sanh, rất cừ khôi, không hề bị bệnh, giống như pháp sư Hải Hiền biết trước giờ ra đi, không hề bị bệnh. Đứa bé này cũng niệm Phật ba năm, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi lên 7 tuổi, cha mẹ bé đều học Phật, thấy ba đang đọc "Kinh A Di Đà" bé hiếu kỳ, liền hỏi ba:

- “Ba ơi, ba đang đọc cái gì vậy?”. Ông nói: “Ba đang đọc Kinh A Di Đà". Lại hỏi: 

- “Vì sao gọi là Kinh A Di Đà"?. Người cha liền đem thế giới Cực Lạc đơn giản giới thiệu cho bé nghe. Bé nghe rồi rất đỗi vui mừng: “Một nơi tốt đến như vậy, ba có thể dẫn con đi xem hay không?”. Ba của bé trả lời:

- “Ba đi không được”. Bé hỏi tiếp: 

- “Vậy thì ai mới đi được hở ba?”. 

- “A Di Đà Phật”. 

- “A Di Đà Phật ở đâu vậy ba?”.

- “Con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền sẽ dẫn con đi”. 

Bé vừa nghe qua rất lấy làm vui mừng, ngày ngày đều niệm A Di Đà Phật, niệm được ba năm. Trước một ngày vãng sanh, bé nói với ba của mình:

- “Ba ơi! Ngày mai A Di Đà Phật muốn đến tiếp dẫn còn về nhà rồi, có thể mời bạn bè hàng xóm của chúng ta đến nhà để xem vãng sanh hay không?"

Ngày thứ hai chân thật vãng sanh, không hề bệnh, nói đi thì đi, trẻ nhỏ mười tuổi. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng. 

Mẫu thân của lão hòa thượng Hải Hiền, 86 tuổi vãng sanh, biết trước giờ ra đi, bà vốn dĩ cùng ở chung một chùa với pháp sư Hải Hiền. Một hôm, bỗng nhiên bà nói tôi phải trở về quê nhà, lão hòa thượng ngăn lại cũng ngăn không được, cùng đi với bà về quê nhà.

Về đến quê nhà, bà dặn bảo ông gọi hết con cái cháu chít đều đến, đều về hết rồi, mẫu thân ngài gói sủi cảo, đích thân gói sủi cảo mời mọi người ăn. Sau khi ăn xong ngồi trên ghế bên cạnh, chéo chân xếp bằng đoan tọa, nói với mọi người: “Ta phải đi rồi”. 

Nói câu nói này xong chốc lát thì thật ra đi, không bị bệnh, tự hành hóa tha. Như vậy liền cảm động rất nhiều người, làm rất nhiều người niệm Phật sanh khởi tín tâm, người niệm Phật, sanh biết được từ đâu mà đến, tử biết được đi đến nơi nào, an vui, không chút lo lắng nào, không chút khiếp sợ nào. Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ giảng lần thứ 4, Khởi giảng ngày 09/03/2014
Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không.
chuyển ngữ: Đệ Tử Như Hòa