Đạo và đời

[PHẬT PHÁP]: Phóng Sanh Và Hộ Sanh.


 

Hỏi: Tôi phóng sanh, người khác bắt, làm sao?

Trả lời: Họ bắt cái của họ, anh thả cái của anh. Như thầy thuốc chữa bệnh cho người, hoàn toàn không bảo đảm tương lai người bệnh không chết; lại như năm đói kém cho cơm, hoàn toàn không cam đoan những người bị đói kém này sau này không bị đói nữa; lại như xây nhà cao tầng, cũng không bảo đảm nó vĩnh viễn không đổ.
Vạn sự vạn vật ở đời đều là như vậy, đâu chỉ riêng phóng sanh mà đắn đo lo ngại?
Người thời nay tranh danh đoạt lợi thì không chút lo ngại, còn làm việc lành thì thoái bên này thoái bên kia, luôn cho rằng làm như vậy không được, làm như kia cũng không được, trói chân không tiến. Nên biết, thế giới Ta-bà của chúng ta đây do nguyên do này mà có.

Nam Mô A Di Đà Phật
Trích từ sách Vạn Thiện Tiên Tư Tập.