Đạo và đời

[PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU]: Thai Nữ Chuyển Thành Thai Nam, Nhờ Phát Nguyện Giữ Giới, Tụng Kinh


Có một thanh niên ( sinh trong gia đình Phật giáo đồ tại Sơn Tây), từ nhỏ kính tin Phật, tốt nghiệp bậc Trung học . Sau anh lên Bắc Kinh làm công cho người, nhờ thông minh, lanh lợi, nên giúp cho công ty giám độc phát to. Vì vậy giám đốc quyết định giao xí nghiệp cho một mình anh trông coi phát triển. Anh có tài nên làm ăn khấm khá, dần dần trở thành phú ông vạn ức, anh thường hành bố thí, cưới vợ xinh đẹp giỏi giang. Cô vợ sinh con gái đầu lòng, ba năm sau lại mang thai tiếp, thai được tám tháng, đi siêu âm thì là nữ.
Vợ anh bèn hỏi tôi, cô từng ở trước Phật cầu sinh con trai, chồng cô đã bỏ trăm bạc để sửa chùa tạc tượng, in Kinh…nhưng vì sao vẫn không được như nguyện?
Tôi đáp:
- Đây là do tuy tin Phật nhưng không trì giới. Có phải hai vị ngũ giới không thanh tịnh?
Cô nói: Làm ăn giữ giới rất khó, nhất là với chồng cô.
Tôi bảo:
- Nế cô muốn sinh con trai thì phải ở trước Phật phát nguyện: “ Từ nay trở đi xin dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, nguyện giữ ngũ giới, cầu Phật ban cho đứa con trai có thể hoằng pháp lợi sinh giúp đời.”
Mỗi ngày còn phải tụng một bộ Kinh Địa Tạng, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vạn lần, làm như vậy thì thai nữ có thể chuyển thành thai nam.
Cô nói:
- Còn một tháng nữa là sinh rồi có thể chuyển đổi được hay sao?
- Phật thuyết :” Tất cả do tâm tạo”, những điều Phật giảng trong “Quan Thế Âm Bồ Tát phẩm Phổ Môn đều là chân thực không dối. Nếu cô không tin, thì xem như tôi không có nói!
Thế là cô lập tức đến trước Phật, thắp hương quỳ phát nguyện y như tôi bày.

Tôi viết thêm câu chuyện này vào đây, là vì cô đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh dễ thương, tính đến giờ được mười hai ngày rồi. Khi cô vừa rời phòng sinh thì vội gọi điện báo hỷ tín cho tôi ngay. “Thai nữ chuyển thành nam”, bạn nói có vi diệu không hả ?

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích “Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám 2- Quả Khanh”)