Đạo và đời

[PHẬT PHÁP]: Làm Sao Biết Mình Hết Phước Hay Còn Phước?


Sau Đây hãy kiểm lại giai đoạn này... để biết mình còn phước hay sắp hết phước: 

1.Nếu trong lòng luôn nghĩ tốt về mọi người thì Quí vị đang còn phước, Còn nếu như trong lòng luôn nghĩ xấu về người khác thì quí vị đang trong giai đoạn hết phước rồi đó.
2.Nếu có ai rủ mình làm việc thiện, việc lành mình tỏ vẻ khó chịu không nghe. Còn ai rũ mình làm việc ác việc xấu thì mình hưởng ứng tùy ý làm theo thì quí vị nên biết mình đang hết phước rồi đó.
3. Nếu có ai đang khen thưởng tán thán một người nào đó có đức hạnh thì mình không đồng ý tùy hỷ vui theo. Mà ngược lại, có ai rủ mình nói xấu vu khống cho một cá nhân nào đó thì mình ùa theo phỉ báng người đó thì mình đang hết phước rồi đó.

Tóm lại: khi mình thiếu phước, hết phước thì tánh tình dễ thay đổi, tham lam, giận hờn, si mê, ngạo mạng... dễ giao du với bạn xấu, tâm thường có ý xấu, có ý chê bai xã hội, người có đạo đức hơn mình... Đây là các cơ hội càng làm cho mình càng hết phước đi xuống mau lẹ hơn nữa...

Kết Quả của một con người hết phước : 
1. Khi xưa làm chủ quán cơm được nhiều thực khách xếp hàng đến ăn, ngày nay hết phước, cũng món cơm đó không khác , nhưng thực khách không đến ăn nhà hàng ế ẩm.
2. Khi xưa làm bất động sản buông bán đất , mua căn nào bán ngay căn đó. Ngày nay bán mà chẳng ai mua... 
3. Khi xưa còn phước, được chủ nâng đở thương yêu, trả lương đầy đủ ... ngày nay hết phước chủ tìm cách đuổi đi, không tìm được việc làm.
4. Khi xưa làm ca sĩ, ra đĩa CD bán được nhiều tiền ngày nay hết phước bán chẳng ai mua, lại còn thua lỗ.
5. Khi hết phước...làm đâu thua lỗ đó.
6. Xuống cấp đạo đức, xuống cấp sức khỏe..Khi còn phước báo, khi muốn khởi tâm chửi ai thì được phước che chở ngăn chặn ngay lời xấu nghĩ ngay đến thiện, còn hết phước báo muốn chửi ai sẽ chửi luôn ra miệng...

A Di Đà Phật ... hãy xem lại chính mình ... còn phước hay không .......