Đạo và đời

[Phật Pháp]: Cách Cứu Giúp Người Thân Qua Đời


Làm thế nào để giúp vong linh người thân bị tai nạn đột ngột qua đời?

Trong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến 1 vấn đề đó là: nếu người thân của mình bất ngờ gặp tai nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì? Làm điều gì là tốt nhất cho những vong linh này, đây là vấn đề mà đa số mọi người rất quan tâm, ví dụ hiện tại có người bị bệnh tim, tuổi còn rất trẻ đột nhiên bệnh tim phát tác họ liền qua đời, còn có người bị tai nạn giao thông, v,v.

Bạn thấy sau những biến cố bất ngờ này xảy ra, chúng ta thấy trong kinh Phật nói thần thức sẽ phải chịu những sự kinh hãi vô cùng lớn, họ vô cùng sợ hãi, sau khi rời khỏi thân thể họ đến 1 chiều không gian khác, cái thân này thì đã hư hoại rồi.

Ở nhà phải nhanh chóng tìm một tượng Phật, đem thờ cúng tượng Phật này, tượng Phật có thể là loại tượng đúc hoặc tranh ảnh in ra, ở đây chúng ta thấy đây là tượng A Di Đà Phật, cũng có thể là tượng vẽ, tượng cũng có thể rất nhỏ, một tôn tượng A Di Đà Phật rất nhỏ cũng được có thể cầm ở trên tay.

Xung quanh có những người học Phật hoặc là đến Chùa thỉnh máy niệm Phật về, bạn mở nó lên, bên trong phát ra tiếng niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, có lúc là đại chúng cùng nhau tụng niệm, âm thanh có tiết tấu hài hòa, khi nghe sẽ khá nhiếp tâm, khá an định, không cần tiếng niệm Phật quá nhanh, còn có chính sư phụ ngài đích thân niệm Phật làm mẫu, cái đó cũng rất tốt, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…, ở nhà tìm 1 nơi an tĩnh và đặt tượng Phật này ở nơi đó, sau đó ở chỗ thờ Phật bạn mở máy niệm Phật lên, bất luận bình thường bạn có học Phật hay không cũng đều có lợi ích, việc này bạn không cần phải tốn tiền, và nó càng không liên quan gì tới mê tín phong kiến, đó là mọi người có hiểu lầm đối với nền giáo dục Phật Đà, Phật giáo mà thôi, bạn sẽ nói, vậy nó có lợi ích gì?

Tôi nghe sư phụ ngài giảng kinh nên rất rõ ràng đối với sự việc này, nó sẽ phát quang, sư phụ thường nói, khi bạn đi công tác, đi du lịch hay tới bất cứ 1 nơi nào mà mang theo tượng Phật, mang theo máy niệm Phật thậm chí mang theo kinh Phật, bởi vì có lúc bạn phải lập công khóa tụng kinh niệm Phật, chỗ bạn ở nó sẽ phát quang, quang này [đối với] những chúng sanh ở những chiều không gian khác, mà chúng ta gọi là những chúng sanh ở thế giới quỷ thần, họ đều có thể nhìn thấy, đều có thể cảm nhận được, chúng tôi nói thêm 1 câu là giống như những động vật nhỏ vậy chúng đều có cảm giác, vậy con người có cảm giác hay không? Có cảm giác, cảm giác gì? Cảm giác từ trường ở khu vực này đặc biệt tốt, vô cùng dễ chịu. Đến nhà các bạn chúng tôi đều không muốn về, đều muốn ở lại nhà các bạn? Vì sao vậy? Vì từ trường ở chỗ bạn rất tốt, tại sao ở đây lại cảm thấy rất dễ chịu, do vậy nên vì sao mà có rất nhiều ngôi chùa, đặc biệt là thời cổ đại, mọi người đều muốn tới đó, vì sao vậy? Vì từ trường nơi đó rất tốt, mọi người sẽ hỏi vì sao mà từ trường lại tốt như vậy? Bạn nói tôn tượng Phật này, tượng đắp bằng đất cũng được hoặc là 1 bức ảnh Phật, nó có thể phát quang không? Mọi người chúng ta nhất định phải biết, tối quan trọng là cái gì vậy? Là bản thân bạn phải niệm Phật, nhất tâm hướng về Phật thì nó sẽ phát quang, do vậy sức mạnh của tâm bất khả tư nghị, nguyên nhân phát quang là ở tại tâm, ở tại trái tim vô cùng kiền thành tha thiết của bạn.

Ở trong nhà nên cúng tượng A Di Đà Phật này, bạn lên mạng tra tìm ảnh A Di Đà Phật sau đó in ra, tượng sứ trắng là tốt nhất, mở máy niệm Phật lên, sau đó phải lập 1 bài vịVãng sanh liên vị, cái này có ý nghĩa là gì? Bài vị này cũng giống như chỗ ngồi của họ vậy, đây là vị trí của họ, vì trên mặt bài vị có tên của họ, bài vị này sau khi viết xong, mọi người nhất định phải ghi nhớ, Phật pháp nói với chúng ta, người mất đó họ có thể nhìn thấy bởi vì nó phát quang, có duyên phận với họ, dường như ở nơi rất xa nhưng khi chúng ta gọi người này thì họ liền có thể nghe thấy, họ liền trở về nhà, sau khi về nhà nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy ảnh của họ, nhìn thấy bài vị của họ, nghe thấy tiếng niệm Phật. Đây là những điều kiện căn bản.

Bạn đang đi công tác, đang ở bên ngoài, người trong nhà có người không tin tưởng họ phản đối, vậy phải làm sao? Không sao cả, chúng ta dùng tâm hoặc là dùng miệng từ từ nói ra, nói nhỏ tiếng cũng được, là vì điều kiện hoàn cảnh xung quanh không cho phép, nói nhỏ tiếng cũng được, niệm thầm trong tâm A Di Đà Phật, phải nhanh chóng câu thông với người mất này, câu thông như thế nào?

Cũng giống như nói chuyện với người vậy, chúng ta phải nói với họ, tìm 1 nơi an tĩnh để nói với họ, gọi tên của họ nói cha là cha của con, hoặc là con là con gái của mẹ, mẹ à, hiện nay xảy ra tai nạn giao thông hoặc là xảy ra tai nạn gì đó, mẹ đã gặp nạn, hiện nay người cả nhà đều đang niệm Phật cho mẹ, thần thức của mẹ rời khỏi thân thể rồi, nhưng mẹ đừng lo sợ, đừng hoang mang, con người không có sanh tử, mẹ chẳng qua là thay đổi thân thể mà thôi, sau đó thì sao? Nếu mẹ nhìn thấy xung quanh có bất cứ cảnh tượng gì mẹ cũng đừng sợ hãi, đừng hoang mang, mẹ nên làm như thế nào? mẹ hãy trở về nhà, mẹ xem trong nhà có tượng Phật, có bài vị của mẹ, cả nhà chúng ta đều ở cùng nhau để làm gì? Mẹ ở đây cố gắng niệm Phật, đừng đi đâu cả”, nhất định phải nói câu này, đừng đi đâu cả.

Phật môn có 1 bộ kinh rất quan trọng là “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh” người mới học Phật đều phải đọc tụng, đều nghe sư phụ giảng bộ kinh điển này, trong đó nói rất rõ ràng, con người sau khi chết họ sẽ gặp oan gia trái chủ, chính là những chúng sanh mà bạn đã kết oán với họ trong đời quá khứ hoặc là trong đời này, chúng ta gọi là linh quỷ sẽ tới tìm họ, sẽ tới báo oán hoặc là như thế nào đó, điều này trong Kinh Phật có nói, vậy phải làm thế nào? Nhất định không được đi cùng họ, những linh quỷ này họ biết biến hóa, họ sẽ biến thành người thân quyến thuộc của bạn, bạn xem trên kinh Phật đều có câu nói này hoặc là biến thành người thân quyến thuộc để dẫn họ đi, khiến họ đi vào đường ác, vậy thì phiền phức rồi, do đó lúc này phải làm như thế nào? Bất cứ người nào tới đón bạn, nói: chúng ta đi thôi, tuyệt đối không được đi, bạn phải đem những lời này nói với người mất. Bạn thấy trong “Hiếu Kinh” có câu nói này, tâm con người đạt tới 1 mức độ chân thành nhất định, sẽ như thế nào? “thông với thần minh, quang minh chiếu soi khắp 4 biển, chẳng chỗ nào không thông, hiếu đễ đến chí thành”. Đây là trong “Hiếu Kinh” nói , thông với quỷ thần, chẳng chỗ nào không thông, nhất định phải có tín tâm.

Nếu gặp phải bất cứ tình huống gì thì Phật, Bồ Tát cũng có thể cứu bạn, giúp người mất tới 1 cảnh giới tốt lành, đặc biệt là tai nạn vừa mới xảy ra, thì ngày hôm đó điều này là tối quan trọng, bạn vội vàng tới nơi đó, trên đường tới hiện trường bạn phải bắt đầu niệm Phật, liền phải nói chuyện với người bị nạn, bạn nói sau tai nạn, hiện nay họ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, họ vẫn chưa chết, vậy cũng phải nhanh chóng nói chuyện với họ, sức mạnh này của bạn vô cùng lớn, họ đều có thể nghe thấy.

Hiện tại cái gì cũng không quan trọng, trước tiên là vì những người mất trong gia đình mình, phải giúp họ trước, nhưng bên trong có 1 điều kiện tiên quyết, điều kiện gì vậy?

Bản thân bạn không được đau thương quá, tâm bạn loạn rồi thì bạn nói gì họ cũng không nghe thấy, vì sao vậy? Cũng giống như chúng ta nghe phát thanh nhưng không nghe rõ ràng vậy, cái tín hiệu đó của bạn quá tạp loạn, vậy thì không được. Do vậy trong lúc bình thường Phật Đà, Phật giáo dạy chúng ta những gì? Chính là phải buông tình chấp xuống, phải coi nhẹ đi, nếu không thì bạn chịu không nổi, tinh thần của bạn không chịu nổi, bạn đừng nói muốn cứu người khác nhưng bản thân bạn đã ngã trước rồi, bạn như vậy có thể được không?

Bạn nói chuyện với họ, họ có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy, bạn vừa phát tâm, bạn chuẩn bị xong những thứ này cho vong nhân của mình rồi, thì họ lập tức có thể nhìn thấy, họ liền có thể về nhà, mỗi ngày bạn thường xuyên nói với họ: “mẹ phải niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đó là 1 nơi tốt, ai tới tiếp dẫn mẹ đi? là A Di Đà Phật, ngài có hình dáng như vậy, mẹ nhìn thấy ngài giống y như tượng Phật này vậy, ngài sẽ tới tiếp dẫn mẹ, mẹ đừng có sợ hãi”, nói với họ “mẹ nhất định phải tới 1 nơi tốt lành, đừng tới đường ngã quỷ, đừng tới đường súc sanh, đừng tới những nơi không tốt, ai tới đón mẹ cũng không được đi theo, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, gọi là Tây Phương Tam Thánh, bên cạnh A Di Đà Phật có 2 vị đại Bồ Tát, là trợ thủ của A Di Đà Phật, một vị là Đại Thế Chí Bồ Tát, 1 vị là Quán Thế Âm Bồ Tát, A Di Đà Phật đứng ở giữa, A Di Đà Phật sẽ tới đón mẹ đi, A Di Đà Phật vừa tới tiếp dẫn mẹ liền có thể đi theo ngài, mẹ có thể đến Cực Lạc Thế Giới rồi, đó là nơi tốt nhất đẹp nhất, đẹp hơn không biết bao nhiêu so với lục đạo này”.

Ngoài ra chúng tôi còn đặc biệt dặn dò, nhất là đối với những người mới học Phật chưa hiểu rõ lý, trong tình trạng này, có mấy sự việc nhất định không được làm.

Thứ nhất, bạn nói tôi tổ chức tang lễ cho người mất nên cần làm rất nhiều món ăn, giết rất nhiều gà vịt cá, bạn vừa giết những chúng sanh này thì tội nghiệp của vong linh càng nặng hơn, rất là khủng khiếp, đây không phải là bạn yêu họ mà là bạn đã hại họ, cái tội nghiệp này là vì họ qua đời, nên nhiều chúng sanh như vậy mới phải chết, đây chẳng phải là bạn hại họ hay sao? Về mặt tình lý đều có thể nói được thông, bạn đừng sát sanh, đừng tạo sát nghiệp nữa, ăn chay cũng rất tốt mà.

Thứ hai, có rất nhiều người lấy tiền ra, họ nói nhà chúng tôi không biết nghi thức cầu siêu, nói chúng tôi không biết nói những lời này nên mang tiền tới chùa, ở chùa có những nơi họ làm siêu độ, họ phải thu tiền, do đó chúng tôi khuyên mọi người nên tự mình giúp đỡ vong linh nhà mình, hiệu quả là tốt nhất, vì sao vậy? Bạn thấy những người giúp tụng kinh niệm Phật đó, họ có quen biết con cái bạn không? Có quen biết cha mẹ bạn không? Họ không quen mà, vậy thì cảm tình của ai sâu đậm hơn, là cảm tình của bạn sâu đậm hơn, do vậy cảm tình của bạn là thật, họ không quen biết thì họ làm sao có thể phát ra tâm từ bi được, rất không dễ dàng, do đó tốt hơn là bạn tự mình siêu độ vong linh của bạn, siêu độ như thế nào? Bạn ở nhà nếu không có việc gì thì nên niệm Phật, cùng niệm với vong linh, phải thường xuyên giảng cho họ, nói với họ, họ liền cảm nhận được, những vong linh này họ sẽ cảm thấy rất được an ủi, họ liền có thể an định lại, đây là phương pháp tốt nhất, họ sẽ không mãi quẩn quanh bên di thể của mình ở chỗ bị nạn đó nữa, mà họ sẽ nhanh chóng trở về nhà, về nhà thì tốt, Phật quang chiếu trên thân họ ấm áp, êm dịu, họ sẽ cảm thấy vô cùng an định, bạn không mong muốn vong linh được như vậy sao? Do vậy Phật Bồ Tát, Phật giáo là từ bi nhất, vĩ đại nhất, bạn có thể từ từ thể hội, thêm nữa, nếu bạn thật có tiền thì nên thay người mất làm một số việc tốt, làm gì?

Chúng tôi kiến nghị với mọi người việc tốt thứ nhất, cấp thời nhất là tới chợ thấy những loại tôm cá nào sắp bị giết thì bạn nhanh chóng nói, những tôm cá này tôi sẽ mua hết, rồi tìm 1 con sông gần đó thả xuống, hoặc thả xuống ao, thả xuống hồ nước, còn nghi thức phóng sanh bạn có biết hay không cũng không quan trọng, sư phụ nói mau chóng niệm A Di Đà Phật cho chúng, niệm A Di Đà Phật cho những con cá này, đây là phương pháp tốt nhất, cũng không cần cử hành bất cứ nghi thức nào, trước tiên mau chóng phóng sanh tôm cá xuống hồ, sau đó bạn tiếp tục làm các nghi thức khác cũng được, trước tiên hãy niệm Phật, đối trước chúng mà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vốn dĩ buổi trưa chúng đều sẽ bị giết chết để làm thành các món ăn, nhưng bởi vì trong nhà xảy ra tang sự như vậy, nên những người này đều được cứu, bạn đang giúp vong linh bồi phước, bạn cứu được không biết bao nhiêu người, cứu được không biết bao nhiêu chúng sanh, là cái ý nghĩa như vậy.

Việc tốt lớn thứ 2 là lưu thông Pháp Bảo, những đĩa giảng kinh của sư phụ, một đĩa mấy đồng thôi, sau khi lấy tiền thỉnh những đĩa giảng này về thì gửi nó tới những vùng nghèo khổ hẻo lánh, hoặc mang tới chùa để họ lưu thông. Đây là giúp người chết tu đại phước báo, bởi vì cha hoặc mẹ hay con bạn vì họ qua đời nên mới có nhiều người nhận được kinh sách như vậy, phải không? Mặc dù là 1 tang sự rất bi thảm nhưng chúng ta vẫn phải vì người chết tu chút phước báo, đây là những việc mà người còn sống chúng ta nên làm, thật sự được lợi ích, bạn đừng nên làm những việc toàn là mê tín phong kiến đó, những thứ đó ý nghĩa không lớn, vậy bạn nói tôi muốn đốt chút tiền giấy cho họ có được không? Cũng được, nhưng bạn đừng quên khi đốt tiền giấy thì hãy niệm Phật cho họ. Phương pháp tốt nhất lúc nãy chúng tôi đã nói cho mọi người rồi, đầu tiên là bạn phải nhanh chóng niệm Phật cho những vong linh này, bạn vừa niệm Phật thì họ liền có cảm ứng, họ liền có thể nhìn thấy, họ liền muốn cùng bạn niệm Phật, vì sao? vì Phật quang êm dịu, họ nhìn thấy quang minh rồi, việc này rất tốt.

Cho nên Phật Pháp nói với mọi người, sau khi con người qua đời, vong linh đó trong 7 ngày, chúng ta nhớ kỹ, 7 ngày họ có 1 lần sanh tử, có 1 lần biến dịch sanh tử, 7 ngày luân hồi 1 lần, do vậy nói 7 lần 7 ngày này, thông thường họ sẽ đi đầu thai, cho nên 7 ngày đầu vô cùng quan trọng, đó chính là lần biến dịch sanh tử đầu tiên của họ, họ sẽ có thay đổi, họ đến 1 chiều không gian khác, thần thức sẽ đi tới đó, cho nên khi tai nạn vừa mới xảy ra thì mau chóng phải tức tốc tổ chức mọi người niệm Phật, ở đó tổ chức giải quyết tốt hậu sự và cấp cứu làm những việc này, còn ở nhà tốt nhất nên có 1 niệm Phật đường nhỏ, để cùng vong linh nghe lão pháp sư giảng kinh, hiện nay có loại máy giảng pháp như thế này, bạn đến chùa hay lên mạng đều có thể thỉnh được, tượng Phật cũng có tặng miễn phí, máy giảng kinh này cũng có tặng miễn phí, bạn không phải tốn tiền mua, bạn nói có tốt không? Do vậy mọi người phải tường tận, phải biết rõ giáo dục Phật Đà, Phật pháp thật sự là sống cũng có thể giúp đỡ mà chết cũng có thể giúp đỡ được, bạn thấy Phật pháp thật sự rất vĩ đại.

Nếu người trong nhà cùng nghe kinh niệm Phật với những vong linh này, vậy thì rất tốt, đừng chỉ ngồi khóc, bạn khóc lóc sẽ có thêm 1 cái phiền phức nữa là thần thức của người mất đó, chúng ta gọi là linh hồn, tâm họ sẽ càng đau khổ, họ đau khổ thì họ còn có thể niệm Phật được sao? Họ còn có thể an định lại được không? Bạn khóc họ cũng khóc, vậy thì họ làm sao có thể đến nơi tốt lành được chứ?

Do vậy chúng ta nhất định phải biết, người còn sống phải tận khả năng giảm thiểu đau thương, trong tâm an định, bạn muốn khóc thì sau 49 ngày hãy khóc, hiện tại là thời điểm quan trọng nhất, nhanh chóng giúp họ niệm Phật, tâm bạn an định, họ thấy bạn an định như vậy thì họ cũng an định lại, bạn suốt ngày từ sáng đến tối khóc tới mức đòi sống đòi chết, bạn nói xem họ làm sao có thể niệm Phật, do đó điều này vô cùng quan trọng, ngoài ra trong lúc gặp nạn nếu như có cả những em nhỏ, bạn nói những em nhỏ này phải làm như thế nào? Cũng giống vậy, một khi thần thức của chúng rời khỏi thân thể, chúng cũng nghe hiểu lời của bạn, chúng ta cũng đối đãi với chúng giống như người lớn vậy, như thế thì sẽ rất tốt. A DI ĐÀ PHẬT.

 

Nam Mô A Di Đà Phật!
Tiết Mục: Sau Khi Người Thân Bất Ngờ Gặp Tai Nạn.
Thầy Trần Đại Huệ giảng.
Văn Hóa Truyền Thống, Giáo Dục Thánh Hiền.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.