Đạo và đời

[Phật Dạy]: Về Khổ Và Con Đường Thoát Khổ.


 

PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH 'GIA ĐÌNH LY TÁN'.

- Không phá tổ bắt các loài chim.
- Không đào hang bắt các loài thú.
- Không đuổi bắt các loài dế, côn trùng...

 PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH 'GIAM CẦM TÙ NGỤC'.

- Không dễ dãi khinh suất khởi sinh việc kiện tụng khi không thực sự cần thiết.
- Không giam nhốt các loài chim, thú.
- Không nuôi nhốt các loài dế, côn trùng... để làm trò vui.
- Không làm ra những khí cụ để hành hình, tra tấn...
- Không làm ra các loại lồng, chuồng để nhốt chim, thú..., hoặc các loại phên, lưới để ngăn nhốt giam hãm các loài cá, côn trùng...

 PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH 'NGHÈO KHỐN KHỔ SỞ'
- Phụng dưỡng, chăm sóc Cha Mẹ, Ông Bà... không được so đo tính toán phí tổn.
- Thường thiết trai cúng dường chư Tăng Ni.
- Giúp đỡ, chu cấp cho thân bằng quyến thuộc.
- Cứu giúp người nghèo khó bần hàn không tính toán chuyện lợi hại.
- Khi có cơ hội, không từ chối việc dùng tiền của, tài vật giúp đỡ người khốn khó..
- Tài vật không phải của mình thì không tìm cách tranh đoạt, giữ lấy.

 PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH 'DUNG MẠO XẤU XÍ'

- Phụng dưỡng, chăm sóc Cha Mẹ, Ông Bà... với tấm lòng kính thuận, vui vẻ.
- Luôn giữ dáng vẻ cung kính, nhu hòa khi phụng sự các bậc tôn trưởng, thầy tổ.
- Vẽ tranh, đắp tượng chư Phật, Bồ Tát...
- Tu sửa tranh, tượng chư Phật, Bồ Tát...
- Cúng dường các loại đèn, dầu, hương trầm...
- Khuyên người khác từ bỏ việc thưa kiện, tranh tụng...
- Đối xử với người luôn giữ lòng khiêm tốn, cung kính giữ lễ.
- Không khởi tâm sân hận nóng nảy, hung bạo xúc phạm người khác.
- Không khinh bỉ, chế nhạo những người khuyết tật, giác quan không trọn đủ (người mù, điếc, câm... )

 PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH 'SUY NHƯỢC, NHÚT NHÁT'.

- Phụng dưỡng, chăm sóc Cha Mẹ, Ông Bà...  không nề hà khó nhọc, khổ sở.
- Tinh cần lễ bái Tam Bảo.
- Cúng dường, chu cấp các vị Tăng Ni bị bệnh.
- Thay người bệnh làm những việc khó nhọc.
- Không ép buộc những người giúp việc cho mình hoặc những người nghèo khó phải làm việc quá sức.
- Sử dụng sức trâu cày, ngựa kéo có mức độ vừa phải.

 PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH 'CHẾT YỂU, CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ̉'.

- Phụng dưỡng, chăm sóc Cha Mẹ, Ông Bà...  với tâm yêu thương, cung kính, hiếu thảo.
- Giữ giới không giết hại, thường làm việc phóng sinh, cứu sống vật mạng.
- Không vì lợi dưỡng cho mình mà nuôi các loài dê, lợn, gà, vịt... để giết thịt hoặc bán cho người giết thịt.
- Không làm ra những loại khí cụ, bẫy rập, chài lưới... để giết hại các loài sinh linh trên cạn, dưới nước.
- Khuyên bảo, khuyến khích những người làm nghề kinh doanh, buôn bán rượu, bia, các chất kích thích... chuyển đổi sang các nghề nghiệp khác, tránh là tác nhân gây hại.
- Khuyên bảo, khuyến khích những người làm nghề giết mổ, chài cá, lưới chim... chuyển đổi sang các nghề nghiệp khác, tránh sự giết hại.
- Góp sức in ấn, phân phát lưu hành những sách khuyến thiện, khuyên người phóng sinh, bỏ việc giết hại, tin sâu nhân quả.
- Nếu học nghề thuốc chưa đến mức tinh tường, thông thạo thì quyết không nên hành nghề....

 PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH 'UNG NHỌT ĐAU ĐỚN'.

- Khi làm quan không vô cớ hành hạ, đánh đập người khác.
- Không dùng đòn roi đánh đập người làm công, giúp việc.
- Không đánh đập, hành hạ các loài động vật.
- Tay chưa rửa sạch không được cầm vào Kinh sách.
- Giúp thuốc thang trị bệnh cho người khác.
- Không ghê tởm, nhờm gớm những người bị mụn nhọt, ghẻ lở.

 PHƯƠNG THUỐC THẦN DIỆU TRỊ DỨT CÁC BỆNH 'ĐUI - ĐIẾC - CÂM - NGỌNG'

- Không khinh miệt những người bị đui - điếc - câm - ngọng.
- Nỗ lực lưu truyền những lời Phật dạy như Kinh điển, giáo pháp...
- Dâng cúng dầu, đèn, hương trầm...
- Không nhìn ngắm những chuyện dâm dục, giết hại...
- Không dòm ngó, soi mói những chuyện riêng tư, muốn che giấu của người khác.
- Không khởi tâm xấu ác mà nhìn Cha Mẹ, các bậc sư trưởng, Tăng Ni với sự hằn học, hung ác.
 - Người có mắt sáng không học phép bói toán, làm ngăn trở sinh kế của những kẻ không may đã bị mù lòa.
- Không ngăn che, bịt mắt các loài cầm thú.
- Không nghe lời gièm pha, nói xấu của vợ mà đối xử nhạt nhẽo, thờ ơ với Cha Mẹ.
- Không nghe và tin theo các tà thuyết.
- Không lén nghe những việc riêng tư, bí mật mà người khác muốn che giấu.
- Không tin thuyết đoạn diệt, cho rằng sau khi chết là dứt hết, không có nhân quả báo ứng.
- Không hủy báng Tam Bảo.
- Không lén lút chê bai Cha Mẹ, thầy tổ, các bậc trưởng thượng.
- Không dùng khả năng biện thuyết khéo léo để làm đảo lộn lẽ trắng đen, phải trái.

(Trích: Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật