Đạo và đời

Phạm Trù về Duyên...


Không thể phủ nhận được một thực thể tồn tại trên thế giới này, mọi thứ có thể quen biết nhau, gắn kết nhau, chung vui với nhau và rồi phải chia cách, phải xa nhau đều tồn tại trong chữ "DUYÊN".

DUYÊN có thể đưa chúng ta đến với nhau và DUYÊN cũng có thể làm cho mọi thứ đang vui vẻ với nhau trở nên xa cách nhau khi đó DUYÊN đã không còn.

Hãy trân trọng tất cả những gì mình đang có, mỗi việc ta nhìn thấy ta gặp được, ta quen biết được, ta gắn kết với nhau được ở hiện tại là do lúc việc làm lúc trước ta đã làm mà hiện tại ta có thể hưởng thụ được - DUYÊN KHỞI. Không phải đi đâu và nói chi xa cơ thể chúng ta hiện ta có được cũng có thể đúc kết được từ DUYÊN, Tứ chi, ngũ tạng, hiện tại do đâu mà ra? Thử hỏi xem ở quá khứ mình không được ba, mẹ chăm sóc tốt cho mình, không lo lắng, mỗi khi sốt thì mình đi mua cháo cho ăn, thăm con có bớt sốt không, khi nặng hơn thì mẹ không đủ sức để cõng con thì người ba sẽ phải bồng con trên tay để cho ta qua cơn nguy kịch. Một khi ta không gặp được duyên thì khi này mình sẽ ra sao? Đến khi ra ngoài xã hội tại sao ta gặp được người B mà lại ko gặp được người A? tại sao gặp người B trước rồi một thời gian sau mới gặp người A? có thể là do hoàn cảnh lúc này cần thì gặp trước ko cần thì không gặp ư? DUYÊN KHỞI có thể để cho ta đến với nhau, chung vui với nhau.

Nhưng khi đã gặp nhau đang vui vẻ với nhau nhưng rồi vì một lý do không còn gặp được với nhau cho hết đời thì DUYÊN còn không - DUYÊN DIỆT. Những việc làm của mình hiện tại của mình sẽ và chính là nguyên nhân để cho những sự việc mà hiện tại mình đang có bên nhau, đang vui vẻ bên nhau biến mất đi. Không thể nói là hiện nay mình có được một bảo vật nào đó trên đời bên ta mãi mãi tất cả mọi sự cũng chỉ là hư vô khi duyên đến thì ta có rồi khi DUYÊN DIỆT thì ta không nữa. Tại sao khi nhỏ ta có những người bạn rất thân nhưng khi lớn rồi ta và họ không còn gặp được nữa? Chuyển nhà đi rùi mất liên lạc sao? Ba mẹ là người có duyên với ta để ta được ở bên ở trên cõi đời này nhưng khi ta hết duyên với họ thì họ cũng sẽ không thể bên cạnh ta được. DUYÊN DIỆT thì dù sao đi nữa ta cũng thể nào gặp lại nhau được.

Chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có để duyên bên ta nhiều hơn. Thời gian nào đó khi hết duyên thì ta không quá buồn vì duyên đã không còn thì có níu kéo lấy thì vẫn như thế mà thôi. Hãy hiểu rằng DUYÊN đã tận thì sẽ không còn bên ta.

DUYÊN SINH - DUYÊN KHỞI
DUYÊN DIỆT - DUYÊN TẬN.

2 Người gặp nhau đã là duyên nhưng khi đến nhau, chăm lo cho nhau, quan tâm cho nhau, lo lắng cho nhau hay không còn ở chữ "NỢ"....

Nam Mô A Di Đà Phật!