Đạo và đời

[Niệm Phật]: Tẩu Hỏa Nhập Ma- Niệm Phật Được Cứu


Tối ngày 12 tháng 4 năm 1990 , tôi luyện khí công bị tảu hỏa nhập ma , nghe như có người đang nói chuyện với tôi , hỏi tôi có muốn trị bệnh cho người khác , lại nói hắn là tổ sư Đạt - ma . Tôi tin là thật kết quả là 12 ngày liền tôi không dám chợp mắt , vừa chợp mắt thì thấy bóng đen xuất hiện , tôi không dám lên sân thượng , hễ lên sân thượng là muốn nhảy lầu .

May là tôi vẫn còn duyên với Phật , vội vàng tìm đến sư phụ ở am Vô Trước tại thành phố Quảng Đông cầu xin giúp đỡ . sư phụ bảo tôi ở lại am một tuần lễ , cùng niệm Phật , tụng kinh với mọi người . Lúc sắp về , sư phụ tôi căn dặn tôi kỹ càng : Ngày thường niệm Phật đều ở nơi tấm lòng khẩn thiết tin sâu , khi cầu cứu càng phải đem cả tánh mạng đưa vào trong tiếng niệm Phật , sống hay chết đều do Phật an bài .

Ngay hôm về đến nhà ( ngày 13 tháng 5 năm 1990 ) , dâng hương xong , tôi ngồi ở phòng khách niệm Phật , niệm Phật chưa đầy 5 phút , trước mắt hiện ra 4, 5 con quỷ đầu to bằng cái thau , tay cầm dây xích muốn trói tôi lại . Tôi liều mạng niệm Nam Mô A Di Đà Phật , bọn quỷ đầu to liên tiếp lùi lại , niệm Phật khoảng 10 phút , trên ban công xuất hiện bồ tát Vi Đà , tay cầm bảo chử giống y hệt tượng Bồ tát ở chùa . Tôi vẫn liều mạng niệm Phật , chưa đầy 2 phút sau thì chẳng thấy gì nữa .

Từ đó về sau , tôi bắt đầu chay trường , mỗi ngày niệm Phật , mỗi tháng phóng sanh một lần , đến nay đã được 2 năm , chẳng còn phát sinh những việc đại loại như vậy nữa , bệnh nhức đầu lâu năm , bệnh bao tử không chữa mà lành .

( Xưởng bút chì Quảng Châu , Lưu Ngọc Thanh, Quảng hóa văn tuyển )

Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Tránh làm các điều ác , vâng làm các điều lành
Trích : 100 chuyện niệm Phật cảm ứng của :PHÁP SƯ HUỆ TỊNH