Đạo và đời

[NI TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM]: Lời Khai Thị Của Ni Trưởng Hải Triều Âm Về Địa Ngục Tại Gia.


  

“Mỗi gia đình tại gia chúng ta có một cái địa ngục ở nhà”

〽 Quý cô có bàn tay trắng muốt móng sơn đỏ, trông mặt đẹp như tiên..

➖ Nhưng bữa cơm sáng cô chặt đầu cá, moi ruột nó ra ... cảnh róc vảy cá cũng như cảnh quỷ sứ lột da chúng sanh.

➖ Buổi trưa làm bát canh cua, quý vị xé cua bỏ vô cối giã...

➖ Buổi tối quý vị ăn ốc, luộc sống con người ta ở trên bếp, rõ ràng là quỷ sứ cho chúng sinh vào vạt dầu...

“Cái địa ngục của quý vị từ sáng , trưa , chiều, tối, Từ đầu tháng đến cuối tháng không ngày nào tha thứ chúng sanh..”

〽️ Từ đầu năm đến cuối năm quý vị cứ làm quỷ sứ trẻ, làm quỷ sứ để lo cho chồng cho con...

➖ Già lại làm quỷ sứ hầu cháu hầu cháu, chắc, lo vừa lòng những bữa cổ trong gia đình...