Đạo và đời

[NHÂN QUẢ - LUÂN HỒI]: Chuyện Thầy Minh Phát - Cha Nhập Con Trai.


  

Một buổi sáng như thường lệ, Thầy xuống nhà Trù, ngồi nơi bàn tròn, cạnh bàn thờ ngoài Giám Trai. Bỗng đâu có một bà già mặc áo bà ba trắng dẫn theo cậu thanh niên mà thoạt nhìn vào cử chỉ đã biết anh ta bị bệnh thần kinh hay ma nhập. Bà già cung kính lễ Thầy, thưa rằng bà từ Nha Trang vào, xin Thầy từ bi cứu độ cho con trai của bà, và rồi bà kể lể sự tình.

Thấy Thầy hỏi chuyện cậu thanh niên, và Thầy quay sang hỏi bà già: “Đúng không?” Bà già thổn thức xác nhận: “Dạ đúng. Ông ấy bị cắt cổ treo đầu ở chợ. Con đem thân xác về chôn cất tử tế rồi.”
Thầy vừa bắt ấn, vừa nói với cậu thanh niên: “Đám giỗ ông lớn lắm phải không? Mổ heo, giết bò, bà con đông đủ, ông có ăn được miếng nào không?”
Cậu thanh niên phân bua: “Con bị cắt cổ ăn không được, khổ lắm!” Thầy hỏi: “Ông có biết xác này là ai không?” Cậu thanh niên trả lời: “Dạ, con trai con.”
Bà gài xen vào: “Cả tuần nay ổng nhập xác nó, không ăn uống gì. Vợ con nó khóc hết nước mắt!”

Rồi Thầy khuyên: “Âm dương cách biệt, ông theo nó làm gì tội nghiệp. Ở đây nghe kinh, chùa cúng cho ăn.” Cậu thanh niên coi bộ không chịu, kéo tay bà già, nói: “Về đi mình.” Bà già vội lạy Thầy: “Con khó khăn lắm mới đem được lên đây, xin Thầy cứu giùm!”

Chàng thanh niên ra chiều ngỗ ngáo, ngoe nguẩy bỏ đi ra. Bà già dợm bước theo để kéo lại, thì Thầy bảo: “Cứ để nó đi, ra tới cổng chùa nó sẽ bị mấy ông Hộ Pháp chận lại, nó quay vô bây giờ, bà chạy theo làm gì.” Chưa đầy hai phút, anh ta ra tới cổng chùa đang rộng mở, nhưng không có cách nào tìm được lối ra, cứ đi vòng vòng trước sân, rồi trở vào nhà Trù, thưa với Thầy: “Mấy ông gác cổng không cho ra.”

Bấy giờ, Thầy nói: “Ông muốn ở đây thì ra khỏi xác nó đi.” “Dạ, con không biết cách ra.” Thầy bảo chắp hai tay, niệm “Nam mô A Di Đà Phật” ba lần. Làm theo lời dạy vừa xong thì cậu thanh niên bật té xuống đất, một hồi lồm cồm ngồi dậy, hỏi bà già: “Má, đây là đâu vậy? Sao má ở đây?”

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích Quảy Dép Về Tây
Nguồn dẫn: Bảo Đăng SK