Đạo và đời

Lao Động Là Vinh Quang hay Khổ Ải!


Thực tế cho thấy thông thường là cả hai. Nghĩa là vừa mang lại niềm vui hạnh phúc vừa là sự khổ ải. Cũng tùy theo người mà hạnh phúc hay sự khổ ải nhiều hay ít. Lao động mang hương vị vừa đắng cay vừa ngọt ngào. Có công việc làm cho người ta thích thú và ngược lại, nó vừa tùy thuộc vào công việc và môi trường làm việc...


Tuy nhiên vinh quang hay khổ ải đều do từng bản thân cảm nhận và hơn hết nó là quả của ta đã gieo trồng trước đây!
A Di Đà Phật!