Đạo và đời

[KHAI THỊ]: Tại Sao Khoa Học Kỹ Thuật Càng Phát Đạt - Vãng Sanh Càng Khó Khăn?


Cơ hội này vô cùng hi hữu khó được, nếu bạn không tin, hãy tỉ mỉ quan sát trái đất của chúng ta hiện nay trái đất này không lớn ở trong thái không chỉ là một tinh cầu nhỏ cư dân ở nơi này nhân khẩu của trái đất hiện nay có bảy tỉ người trong bảy tỉ người này có bao nhiêu người tin Phật ?

Người ngoại quốc có thống kê là thống kê tín ngưỡng Tôn Giáo người tín ngưỡng Tôn Giáo nhiều nhất là Thiên Chúa Giáo và cơ đốc giáo, hai Tôn Giáo này gộp lại vượt qua hai tỉ, tín đồ của hồi giáo có 1,5 tỉ, tín đồ của Phật Giáo đại khái khoảng sáu đến bảy trăm triệu vì thế Phật Giáo từ số người mà tính, xếp hàng thứ tư, cho dù là bảy trăm triệu, mới chỉ chiếm 1/10 số người trên Thế Giới, bảy trăm triệu trong bảy tỉ, trong bảy trăm triệu người này, những tông phái, giáo phái khác của Phật Giáo rất nhiều, có Đại Thừa Tiểu Thừa, Tông Môn Giáo Hạ, Hiển Giáo, Mật Giáo, người tín ngưỡng Tịnh Độ Tông được bao nhiêu người.

Cứ từng lớp từng lớp bị đào thải, đến sau cùng chẳng được mấy người theo đánh giá chung hiện nay trong tín ngưỡng Phật Giáo, Mật Tông với Tịnh Độ có nhiều hơn một chút.

Chúng tôi tính người niệm Phật của Tịnh Độ Tông, người niệm Phật rất nhiều, đối với đạo lý Tịnh Tông, phương pháp tịnh tông, chân thật tin tưởng mà không hề hoài nghi, lại được bao nhiêu người ?

Nếu dùng điều kiện này để nói, có thể không đến bảy trăm ngàn người, so với 1,3 tỷ nhân khẩu của Trung Quốc liền kém rất xa lại phải nói đến Vãng Sanh, Vãng Sanh mới được tính vào, không thể Vãng Sanh thì không được tính.

Trong bảy trăm ngàn người này, được mấy người có thể Vãng Sanh ?

Sau đó mới biết, những điều được Phật nói trong Kinh, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, gặp được chân thật không dễ dàng, thật sự gặp được, điều này giống như trúng độc đắc vậy

Tại vì sao ?

Thật sự đem giáo lý hiểu cho tường tận, thâm nhập Kinh Tạng, thâm nhập Kinh Tạng của Tịnh Độ Tông, là năm Kinh một Luận, hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, không còn hoài nghi, nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh Tịnh Độ, những người đó đã không còn nhiều.

Thế gian này trước đây Lão Sư Lý thường hay nhắc nhở chúng tôi. Người niệm Phật chúng ta, mười ngàn người niệm Phật, đại khái chân thật có thể Vãng Sanh chỉ có ba đến năm người, đó là lời nói của sáu mươi năm trước.

Ngày nay sau sáu mươi năm nếu người ta hỏi tôi, đại khái trong mười ngàn người chỉ có một đến hai người, sáu mươi năm trước có ba đến năm người, hiện nay chỉ có một đến hai người.

Tại vì sao ?

Càng về sau càng khó khăn, hoàn cảnh quấy nhiễu quá nghiêm trọng, bạn không vượt qua được, bạn không buông xả được, sự quấy nhiễu của sáu mươi năm trước so với hiện nay nhẹ hơn rất nhiều. Lúc đó vẫn chưa phổ biến ti vi, thậm chí đến điện thoại cũng không có, điện thoại di động chưa được phát minh, truyền đạt tin tức rất không thuận tiện, sáu mươi năm trước còn phải đánh điện báo, hiện nay không còn người sử dụng nữa.

Vì thế chúng ta biết rằng, khoa học kỹ thuật càng phát đạt, Vãng Sanh càng khó khăn, sức quấy nhiễu của nó quá lớn.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không